דרשות מוהרא"ש

"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע  חלק ג'
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע חלק ג'

אותו הסיפור אם נעקוב ונתבונן בהשתלשלות גילוי תורתם של אותם צדיקים גדולים רבי שמעון בר יוחאי, והאריז״ל וכן הבעש״ט הקדוש זי״ע

"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע  חלק ב'
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע חלק ב'

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ומשה רבינו שקיבל את התורה הקדושה מהר סיני העביר ומסר את התורה ליהושע וכך מדור

"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע  חלק א'
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע חלק א'

התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע ל״ג בעומר הוא יום ההילולא של התנא האלקי רבי