דרשות לצפייה ושמיעה

שיעורים חדשים לשמיעה בכל מקום

חדש באתר

5

ר' דניאל בוים

מוהראש 3

כ"ק מוהרא"ש זי"ע

פרשת קדושים

אחדות אמיתית

פרשת קדושים

אמונה

פרשת אמור

קהילה מגובשת

סיפור ההתקרבות של הרה"צ ר' דניאל בוים שליט"א לברסלב ולכ"ק מוהרא"ש זי"ע

וידאו חדש

נגן וידאו

תשע"ט

"היכל הקודש"

כי באמת אין אדם שלא עובר עליו בחיים איזה משבר, בר מינן, ומהו הדבר שיכול להצילו, ולהוציאו מהפח שנפל אליו? רק אמונה. ברגע שאדם מאמין בהקדוש־ברוך־הוא, אומר רבנו ז״ל (לקוטי־מוהר״ן, חלק א', סימן קנה), יש לו כח הגדל וכח הצומח. אנו רואים, כשמכניסים גרעין בתוך אדמה מעובדת, יוצא אחר־כך אילן יפה להפליא, אשר שום רוח רעה וגשמים, ברד ושלג, אינם יכולים לשברו, ומדוע? כי הגרעין נזרע בתוך אדמה חרושה היטב. לא־כן אם זורעים את הגרעין באדמה בלתי מעבדת, תכף־ומיד כשיורדים גשמים, ברד כבד, או שלג וכפור עז, הוא נעקר משרשו.

5/5

שיעורי אמונה והתחזקות

הצדיק האמת מניח בכל דור ודור תלמיד אחד אמיתי או תלמידים הרבה אמיתיים, שמסלסלים ומחפשים ומבארים את דבריו הקדושים, הרי הצדיק האמת חי…
"היכל הקודש"
יבנאל עיר ברסלב
דילוג לתוכן