סיפורים מחסידי ברסלב

"ברכת שלא עשני גוי" (סיפור מהשואה)
ברסלב שלי

"ברכת שלא עשני גוי" (סיפור מהשואה)

ואספר לך ספור נורא מאוד, שארע להרבי מקלויזינבורג זי״ע, בעת שהיה במחנה הסגר בשואה; הרשעים הארורים, חיות האדם, העבידו את

קרא עוד ←
שיחות וסיפורים הרה"צ ר' יצחק שמואל אהרן לעזער שליט"א חלק ג'
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות וסיפורים הרה"צ ר' יצחק שמואל אהרן לעזער שליט"א חלק ג'

שיחות וסיפורים מר' יצחק, פרקים מחייו והתקרבותו לכ"ק מוהרא"ש וענייני עבודת ה' ועוד . [גיליון 3] בימי צעירותו של ר'

קרא עוד ←
סיפור שסיפר אברך אחד אין שנתקרב אל דעת רביז״ל
ברסלב שלי

סיפור שסיפר אברך אחד אין שנתקרב אל דעת רביז״ל

בחור צעיר לימים היה לו כשרונות טובים מאד, יותר מבחורים אחרים בני גילו, ויהי כראות אביו שיש לבנו כשרונות בלתי

קרא עוד ←
סיפורו של אחד מאנשי שלומינו איך שספר אחד מספרי רבינו ז״ל הציל את חייו
ברסלב שלי

סיפורו של אחד מאנשי שלומינו איך שספר אחד מספרי רבינו ז״ל הציל את חייו

בעיר פיטערקוב היה איש אמיד ועושר גדול, והיה מזכיר בבנק גדול, ומחמת שמסחרו התחילו להכנס בגדולות למעלה מכוחותיו והתחיל ללוות

קרא עוד ←
אחד מאנ״ש שנתעורר בו תשוקה עצומה לנסוע אל ציון רביז״ל
ברסלב שלי

אחד מאנ״ש שנתעורר בו תשוקה עצומה לנסוע אל ציון רביז״ל

סיפר אחד מאנ״ש בתחילת התקרבותו כשאך נתוודע מרביז״ל נתעורר בו תשוקה עצומה לנסוע אל ציון רביז״ל, וכן עשה שבר כל

קרא עוד ←
סיפור מכהן שרצה שהיכנס לציון הקדוש של רביז״ל
ברסלב שלי

סיפור מכהן שרצה שהיכנס לציון הקדוש של רביז״ל

בעיר חרקוב היה גר רב אחד גדול בתורה וביראה ופעם אחת נזדמן לידו ספר ״לקוטי מוהר״ן״ ונתפעל מזה מאד והתחיל

קרא עוד ←
סיפור מענין הציון הקדוש של רביז״ל
ברסלב שלי

סיפור מענין הציון הקדוש של רביז״ל

סיפר אחד מאנ״ש שבימי נערותו גר בעיירה קטנה בפוילין ובימים ההם כבר התחילה להתפשט הרעיון הטמא של ציונות רח״ל אשר

קרא עוד ←
סיפור נסיעתו של מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אל ציון רביז"ל בשנת תשל"ז
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

סיפור נסיעתו של מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אל ציון רביז"ל בשנת תשל"ז

מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א בציון רביז"ל (הדפסנו את זה למען לעורר ולהכניס תשוקה עצומה בלב כל אנ״ש שיוציאו

קרא עוד ←
שיחות וסיפורים הרה"צ ר' יצחק שמואל אהרן לעזער שליט"א חלק ב'
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות וסיפורים הרה"צ ר' יצחק שמואל אהרן לעזער שליט"א חלק ב'

שיחות וסיפורים מר' יצחק, פרקים מחייו והתקרבותו לכ"ק מוהרא"ש זי"ע וענייני עבודת ה' ועוד חלק ב' . ר' יצחק קרוי

קרא עוד ←
שיחות וסיפורים הרה"צ ר' יצחק שמואל אהרן לעזער שליט"א חלק א'
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות וסיפורים הרה"צ ר' יצחק שמואל אהרן לעזער שליט"א חלק א'

שיחות וסיפורים מר' יצחק, פרקים מחייו והתקרבותו לכ"ק מוהרא"ש זי"ע וענייני עבודת ה' ועוד חלק א'. אל כבוד ידידינו, אנ"ש

קרא עוד ←