סיפורי מעשיות מתוך ספר "תוך הנחל"

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, סיפורים שסיפר רבי נחמן מברסלב לתלמידיו, ותלמידו המובהק רבי נתן שטרנהרץ מברסלב רשמם והוציאם לאור.

פה מובא הפרוש מתוך "תוך הנחל" שכ"ק מוהרא"ש זי"ע היה מספר בקידושא רבא במשך שנים רבות. ונכתבו על ידי תלמידו הגדול מו"ר רבי יצחק שמואל אהרון לעזער שליט"א.

מעשה א' – "מאבדת בת מלך"
מעשה ב' – "מעשה ממלך וקיסר"
מעשה ג' – "מחיגר"
מעשה ד' – "מעשה ממלך שגזר שמד"
מעשה ה' – "מעשה מבן מלך שהיה מאבנים טובות"
מעשה ו' – "מעשה במלך עניו"
מעשה ז' – "מעשה מזבוב ועכביש"
מעשה ח' – "מעשה מרב ובן יחיד"
מעשה ט' – "מעשה מחכם ותם"
מעשה י' – "מעשה מבערגיר ועני"
מעשה יא' – "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו"
מעשה יב' – "מעשה מבעל תפילה"
מעשה יג' – "מעשה בשבעה בעטלרס"
"סיפורי מעשיות" "מעשה מאבידת בת מלך" פירוש מספר "תוך הנחל"
breslev

"סיפורי מעשיות" "מעשה מאבידת בת מלך" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת לך לך ה׳תשס״ד בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של

"סיפורי מעשיות" "מעשה מחכם ותם" פירוש מספר "תוך הנחל"
מעשה מחכם ותם

"סיפורי מעשיות" "מעשה מחכם ותם" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת נח ה׳תשנ״ט בעת קידושא רבא דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל

"סיפורי מעשיות" "מעשה מחכם ותם" פירוש מספר "תוך הנחל"
מעשה מחכם ותם

"סיפורי מעשיות" "מעשה מחכם ותם" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת בראשית ה׳תשנ״ט בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" פירוש מספר "תוך הנחל"
מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת שופטים ה׳תש״ס בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל 

"סיפורי מעשיות" "מבעל תפילה" פירוש מספר "תוך הנחל"
מעשה מבעל תפילה

"סיפורי מעשיות" "מבעל תפילה" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת ראה ה׳תשס״א בעת בקידושא רבא דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" פירוש מספר "תוך הנחל"
מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת עקב ה׳תש״ס בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל

"סיפורי מעשיות" "מבעל תפילה" פירוש מספר "תוך הנחל"
מעשה מבעל תפילה

"סיפורי מעשיות" "מבעל תפילה" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת ואתחנן שנת נחמו ה׳תשס״א בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות

"סיפורי מעשיות" "מבערגיר ועני" פירוש מספר "תוך הנחל"
מעשה מבערגיר ועני

"סיפורי מעשיות" "מבערגיר ועני" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת דברים ה׳תשנ״ט בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל,

"סיפורי מעשיות" "מבערגיר ועני" פירוש מספר "תוך הנחל"
מעשה מבערגיר ועני

"סיפורי מעשיות" "מבערגיר ועני" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת מטות ־ מסעי ה׳תשנ״ט בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות

"סיפורי מעשיות" "מחיגר" פירוש מספר "תוך הנחל"
במדבר

"סיפורי מעשיות" "מחיגר" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת פנחס ה׳תשס״ח, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" פירוש מספר "תוך הנחל"
במדבר

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת שלח ה׳תש״ס, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל "מעשה

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבערגיר ועני" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת במדבר ה׳תשנ״ט , בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה