"מכתבים משנים עברו" גברים שנת ה'תשע"ג

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש שבט תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש שבט תשע"ג

בעזה"י יום א' לסדר בא ב' שבט התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י מה אומר לך בזה העולם צריכים הרבה

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש טבת תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש טבת תשע"ג

בעזה"י יום ג' לסדר ויגש ב' דראש חודש טבת ז' דחנוכה ה'תשע"ב שלום וברכה אל … נ"י מה אומר לך

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש כסליו תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש כסליו תשע"ג

בעזה"י יום ה' לסדר תולדות ראש חודש כסליו התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש מר חשוון תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש מר חשוון תשע"ג

בעזה"י יום ג' לסדר נח א' דראש חודש מר חשוון ה'תשע"ג שלום וברכה אל … נ"י מאד מאד אני מבקש

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תשרי תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תשרי תשע"ג

בעזה"י יום ד' לסדר וילך ג' תשרי ה'תשע"ג שלום וברכה אל … נ"י חסדי השם יתברך שזיכני הקדוש ברוך הוא

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אלול תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אלול תשע"ג

בעזה"י יום ד' לסדר שופטים ב' דראש חודש אלול התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י מאד מאד אני מבקש אותך

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תמוז תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תמוז תשע"ג

בעזה"י יום א' לסדר חקת ב' דראש חודש תמוז התשע"ג שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אב תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אב תשע"ג

בעזה"י יום ב' לסדר דברים ראש חודש מנחם אב התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י הנה נכנס עכשיו חודש מנחם

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש סיון תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש סיון תשע"ג

בעזה"י יום ד' לסדר טהרה א' דראש חודש אייר התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י היום הוא ראש חודש אייר,

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אייר תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אייר תשע"ג

בעזה"י יום ד' לסדר טהרה א' דראש חודש אייר התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י היום הוא ראש חודש אייר,

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אדר תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אדר תשע"ג

בעזה"י יום א' לסדר תרומה א' דראש חודש אדר התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י מה אומר לך עכשיו אנחנו

קרא עוד ←