"מכתבים משנים עברו" גברים שנת ה'תש"ע

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אלול תש"ע
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אלול תש"ע

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר נצבים וילך כ"ד אלול ה'תש"ע שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אב תש"ע
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אב תש"ע

בעזה"י יום ב' לסדר דברים ראש חודש מנחם אב ה'תש"ע שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל … נ"י

קרא עוד ←