"מכתבים משנים עברו" נשים שנת ה'תשע"ב

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אלול תשע"ב
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אלול תשע"ב

בעזה"י יום א' לסדר שופטים ב' דראש חודש אלול ה'תשע"ב שלום רב אל … תחי' היום זה ראש חודש אלול

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אב תשע"ב
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אב תשע"ב

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מטות מסעי ראש חודש מנחם אב ה'תשע"ב שלום רב אל … תחי' מאד מאד אני

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תמוז תשע"ב
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תמוז תשע"ב

בעזה"י יום ד' לסדר קרח ראש חודש תמוז ה'תשע"ב שלום רב אל … תחי' ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז,

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש סיון תשע"ב
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש סיון תשע"ב

בעזה"י יום ג' לסדר במדבר ראש חודש סיון ה'תשע"ב שלום רב אל … תחי' הנה היום זה ראש חודש סיון,

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אייר תשע"ב
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אייר תשע"ב

בעזה"י יום א' לסדר טהרה א' דר"ח אייר ה'תשע"ב שלום רב אל … תחי' חסדי השם יתברך שהיום חזרתי מבית

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש ניסן תשע"ב
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש ניסן תשע"ב

בעזה"י יום ג' לסדר צו ד' ניסן ה'תשע"ב שלום רב אל … תחי' מה מאד גדלה שמחתי בהיותי עכשיו שבועיים

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אדר תשע"ב
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אדר תשע"ב

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תרומה ב' דר"ח אדר ה'תשע"ב שלום רב אל … תחי' אני מאד מבקש אותך שתקבלי

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש שבט תשע"ב
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש שבט תשע"ב

בעזה"י יום ד' לסדר בא ראש חודש שבט ה'תשע"ב שלום וברכה אל … תחי' ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש טבת תשע"ב
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש טבת תשע"ב

בעזה"י יום ג' לסדר ויגש ב' דראש חודש טבת ז' דחנוכה ה'תשע"ב שלום רב אל … תחי' אני מאד מאד

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש כסליו תשע"ב
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש כסליו תשע"ב

בעזה"י יום א' לסדר ויצא ראש חודש כסליו ה'תשע"ב שלום רב אל … תחי' מאד מאד אני מבקש אותך שתקבלי

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש חשוון תשע"ב
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש חשוון תשע"ב

בעזה"י יום א' לסדר לך לך ב' חשוון ה'תשע"ב שלום רב אל … תחי' ראי לחזק את עצמך להיות רק

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תשרי תשע"ב
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תשרי תשע"ב

בעזה"י יום ב' בין כסה לעשור ה' תשרי התשע"ב שלום רב אל … תחי' חסדי השם יתברך שזכיתי להיות בציון

קרא עוד ←