ספרייה

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת נצבים וילך ה׳תש״ע
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת נצבים וילך ה׳תש״ע

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי הפסוק אתה נצבים היום כולכם וגו', עיין שם. פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), כתיב (דברים כ״ט) אתם בצבים היום כלכם

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת נצבים וילך ה׳תש״ע
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת נצבים וילך ה׳תש״ע

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סי׳ ס״ח מכח הצדיק להיות למעלה ולמטה, עיין שם. פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל),

קרא עוד ←
הלכות ראש השנה בקצרה ה'תשע"ט
בית הוראה

הלכות ראש השנה בקצרה ה'תשע"ט

להורדת החוברת בקובץ PDF תוכן העניינים פרק א – ערב ראש השנה            פרק ב – התרת נדרים פרק ג – הדלקת נרות של ראש השנה      פרק ד –

קרא עוד ←
אשי ישראל • כי תבוא • תשע"ח
אשי ישראל

אשי ישראל • כי תבוא • תשע"ח

– פנימי בלתי מוגה – חסדי השם יתברך אנחנו הגענו לפרשת כי-תבוא, שמוהרנ"ת ז"ל היה רגיל לכתוב במכתבים , 'כי תבוא לאומן', שאנחנו מכינים עצמנו להגיע אל רבינו על ראש השנה, ולפעול שנה טובה ומבורכת

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת נצבים
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת נצבים

חידושי מוהרא"ש – פרשת נצבים חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את נשמות ישראל לחזור אליו יתברך, ולהחדיר בהם תשוקה עצומה להכלל באין סוף ברוך הוא. [א]

קרא עוד ←
אשי ישראל • כי תצא • תשע"ח
אשי ישראל

אשי ישראל • כי תצא • תשע"ח

– פנימי בלתי מוגה – חסדי השי"ת אנחנו עכשיו אוחזים לקראת סוף השנה, פרשת כי-תצא. ופרשיות אלו של 'כי תצא', ופרשה הבאה – כי תבוא אשר בחודש אלול,  ויש להוסיף בהם: "כי תצא לאומן, כי

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת כי תבוא ה׳תש״ע
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת כי תבוא ה׳תש״ע

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז׳׳ל בליקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סי׳ כ״ד המדבר ממצות שמחה, עיין שם. פתח ואמר מוהרא״ש ז"ל, רביז״ל אומר, מצוה גדולה

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תבוא ה׳תש״ע
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תבוא ה׳תש״ע

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי הפסוק, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. פתח ואמר מוהרא״ש ז"ל, כתיב בפרשת השבוע, (דברים כ״ח) ברוך אתה בבואך וברוך אתה

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש לנוער • סדר
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • סדר

מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר שהוא דבר חשוב מאד ובפרט לתלמידים צעירים, שיהיה להם סדר בעבודת השם, הינו שיסדרו לעצמם סדר היום, אלו למודים הם רוצים ללמד בכל יום, וכמה מזמורי תהלים הם רוצים לומר בכל

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש לנוער • מניעות גדולות
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • מניעות גדולות

מניעות גדולות סימן לנשמות גדולות מוהרא״ש נ״י (ז"ל) רגיל לומר שאין לאדם להתפעל כלל כשעומדים כנגדו מניעות גדולות ועכובים עצומים להגיע לאיזה דבר שבקדשה, כגון ללמיד תורה, או להתפלל ולהתבודד עמו יתברך, או להתקרב אל

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת כי תצא ה׳תש״ע
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת כי תצא ה׳תש״ע

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז׳׳ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי' ד, המדבר מהחזרת המלכות לשורשה, ומווידוי דברים לפני הצדיק, עיין שם. פתח ואמר מוהרא׳׳ש

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תצא ה׳תש״ע
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תצא ה׳תש״ע

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא׳׳ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז׳׳ל בליקוטי מוהר׳׳ן חלק א' סי' קפ"ח המדבר מן האבידות הנמצאות אצל הצדיק, עיין שם. פתח ואמר מוהרא׳׳ש ז"ל, רביז׳׳ל

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש לנוער • חסד
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • חסד

מוהרא״ש ז"ל אמר, אשר אדם צריך להרגיל את עצמו, עוד מגיל צעיר לעשות חסד ורחמים עם הבריות, כי מדת הרחמנות היא משלשה סימני קדשת ישראל, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (יבמות ע״ט:) שלשה סימנים יש באומה

קרא עוד ←
אשי ישראל • שופטים • תשע"ח
אשי ישראל

אשי ישראל • שופטים • תשע"ח

להורדת אשי ישראל פרשת ראה תשע"ח – פנימי בלתי מוגה – חסדי השי״ת אנחנו הגענו לפרשת שופטים, שהיא מהפרשות האחרונות של השנה, שכמובן יש לה קשר גדול עם חודש אלול וראש השנה. לימודים חזקים איך

קרא עוד ←
מאמר חסידות • מאמר כל חותמי ברכות
ירחון אור הצדיק

מאמר חסידות • מאמר כל חותמי ברכות

אמרו חז״ל (ברכות נ״ד.) כל חותמי ברכות שהיו במקדש היו אומרים מן העולם, משקלקלו המינין ואמרו אין עולם אלא אחד. התקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם, והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם

קרא עוד ←
מכתב ד' אלול תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
המכתב השבועי מהצדיק

מכתב ד' אלול תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

 בעזרת ה' יתברך ד' אלול חודש הרחמים והסליחות תשע"ח החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אנשי שלומינו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב הוי"ה  עליהם יחיו. אני מאוד אסיר תודה לאנשי שלומינו היקרים המתפללים לרפואת אבי

קרא עוד ←