ספרייה

הלכות תשעה באב בקצרה תשע"ח
news

הלכות תשעה באב בקצרה תשע"ח

להורדת החוברת בקובץ PDF צום תשעה באב החל במוצאי שבת הואיל ובשנה זו חל תשעה באב בשבת, קבעו חכמינו הקדושים לדחות את הצום ליום ראשון, אשר על כן נוספו הלכות שונות משנה רגילה, ונבארם בס"ד

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת פנחס ה׳תשס״ח
במדבר

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת פנחס ה׳תשס״ח

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ ל״ו המדבר מהתגלות התורה על ידי תיקון הברית, עיין שם. פתח ואמר מוהרא״ש ז"ל,

קרא עוד ←
"סיפורי מעשיות" "מחיגר" פירוש מספר "תוך הנחל"
במדבר

"סיפורי מעשיות" "מחיגר" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת פנחס ה׳תשס״ח, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מחיגר, מעשה ג׳ דף נ"ה, עיין שם. פתח מוהרא״ש ז"ל ואמר, רביז״ל ממשיך לספר,

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת פנחס ה׳תשנ״ח
במדבר

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת פנחס ה׳תשנ״ח

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז׳׳ל ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ קכ״ה, המדבר ממעלת סעודת שבת, עיין שם. פתח ואמר מוהרא׳׳ש ז"ל, רביז״ל אומר, כתיב

קרא עוד ←
מאמר חסידות – מאמר ש״י עולמות
ברסלב שלי

מאמר חסידות – מאמר ש״י עולמות

אמרו חז״ל (עוקצים פ״ג) אמר ר׳ יהושע בן לוי עתיד הקב״ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות שנאמר (משלי ח׳) להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא. אמר רבי שמעון בן חלפתא לא מצא הקב״ה

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – פלאפון
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – פלאפון

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאף על פי שענין הפלאפון שנתחדש בימינו, הוא דבר טוב מאד, ועוזר לבני אדם בהרבה ענינים, אבל צריכין להקפיד ולהזהר שלא יפריע הפלאפון לתורה ותפילה שלו ושל אחרים בתוך הבית המדרש, כי

קרא עוד ←
אשי ישראל פרשת בלק תשע"ח
אשי ישראל

אשי ישראל פרשת בלק תשע"ח

– פנימי בלתי מוגה- חסדי השי"ת אנחנו הגענו לפרשת בלק, שהפרשה הזו היא לימוד עיקרי בחיי האדם, ונקראת הפרשה של כח הדיבור – שמהפרשה הזו אנחנו למדים את גודל כח הדיבור הן לטוב והן להיפך.

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – עלים לתרופה
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – עלים לתרופה

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבספר "עלים לתרופה" מכתבי מוהרנ"ת, זכרונו לברכה, שם יכולים לראות את הלך מחשבתו של מוהרנ"ת ז"ל, כי על-ידי מכתב שאדם כותב לחברו יכולים לראות יותר פנימיות לבבו ועניינו ומהותו של האדם הכותב,

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – מוהרנ"ת ז"ל
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – מוהרנ"ת ז"ל

מוהרא"ש ז"ל אמר: מוהרנ"ת ז"ל הוא התלמיד של רבנו ז"ל, אשר הוא זכה יותר מכל התלמידים. לרבנו ז"ל היו תלמידים רבים צדיקים וקדושים עד מאוד. היה לו תלמיד בשם ר' שמואל אייזיק, שרבנו ז"ל אמר עליו,

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – חומש ורש"י
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – חומש ורש"י

מוהרא"ש ז"ל מקפיד מאוד על כל תלמיד מתלמידיו היקרים, שיזהר מאוד לסיים בכל שבוע את פרשת השבוע חומש ורש"י עם התרגום, ואמר שזו סגולה גדולה ליראת שמים, אם מסיימים את פירוש רש"י בכל שבוע. וסיפר, שהרב

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – חובות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – חובות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שצריכים להיזהר מאוד לא להיות בעל חוב לבני-אדם כלל, כי רבינו ז"ל אומר (ספר-המידות, תשובה, סימן מו): מי שרוצה לשוב, יזהר מלהיות בעל חוב, וכן איתא (שיחות-הר"ן, סימן קכב), שהקפיד רבינו ז"ל

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – זקנים
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – זקנים

רגיל בפי מוהרא"ש ז"ל לומר, שהספר מוסר שלו הוא – זקנים, היינו כשמסתכל עליהם, ורואה איך שהולכים כבר עם מקל בכבדות גדולה, וקשה מאוד עליהם ללמוד או לעשות כל דבר וכו', הוא מקבל מזה מוסר והתעוררות

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – זיווגים
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – זיווגים

מוהרא"ש ז"ל אמר, שזה דבר פשוט מאוד, שלכל בן ובת מישראל יש זיווגם ההגון המוכן ומזומן לבוא מן השמיים, ועיקר העיכוב והמניעה הוא רק מחמת הישות והגאווה, שמכניסים מחשבות של הבל בתוך האדם, כאילו עליו

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – ד' פרשיות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – ד' פרשיות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבבוא השבתות של 'ארבע פרשיות', ראוי לאדם להתעורר בשמחה עצומה על שמגיע הזמן שכל אחד מישראל יכול לזכות להתקרבות מיוחדת אל השם יתברך, וכמו שפעם התבטא הרב הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע:

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – גשר
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – גשר

פעם בדרך נסיעתנו עם מוהרא"ש ז"ל לשדה תעופה בדרכו לארץ ישראל, עברנו על יד גשר שמחובר לכביש הראשי, ובדיוק כשהגענו לפני הגשר הורידו מחסום, והעמידו את כל הרכבים, והגשר התחיל להפתח ליתן מקום לאניה לעבור,

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – גמרא
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – גמרא

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאצל העולם מוסכם שגמרא צריכים ללמוד בעיון רב, ואם לא לומדים בעיון רב, זה לא נקרא לימוד, ובוודאי זה נכון שלימוד גמרא הוא עמוק עמוק מי ימצאנה, ועל כל מסכתא יש יותר

קרא עוד ←