"מכתבים משנים עברו" גברים שנת ה'תשע"ג

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש שבט תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש שבט תשע"ג

בעזה"י יום א' לסדר בא ב' שבט התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י מה אומר לך בזה העולם צריכים הרבה

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש טבת תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש טבת תשע"ג

בעזה"י יום ג' לסדר ויגש ב' דראש חודש טבת ז' דחנוכה ה'תשע"ב שלום וברכה אל … נ"י מה אומר לך

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש כסליו תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש כסליו תשע"ג

בעזה"י יום ה' לסדר תולדות ראש חודש כסליו התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש מר חשוון תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש מר חשוון תשע"ג

בעזה"י יום ג' לסדר נח א' דראש חודש מר חשוון ה'תשע"ג שלום וברכה אל … נ"י מאד מאד אני מבקש

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תשרי תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תשרי תשע"ג

בעזה"י יום ד' לסדר וילך ג' תשרי ה'תשע"ג שלום וברכה אל … נ"י חסדי השם יתברך שזיכני הקדוש ברוך הוא

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אלול תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אלול תשע"ג

בעזה"י יום ד' לסדר שופטים ב' דראש חודש אלול התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י מאד מאד אני מבקש אותך

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תמוז תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תמוז תשע"ג

לחץ להגיע למכתב הרצוי ב' דראש חודש | ב' תמוז | ג' תמוז | ד' תמוז | ה' תמוז | ו' תמוז | ח' תמוז | ט' תמוז | ט' תמוז – כללי | י' תמוז | י"א תמוז | י"א תמוז

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אב תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אב תשע"ג

בעזה"י יום ב' לסדר דברים ראש חודש מנחם אב התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י הנה נכנס עכשיו חודש מנחם

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש סיון תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש סיון תשע"ג

בעזה"י יום ד' לסדר טהרה א' דראש חודש אייר התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י היום הוא ראש חודש אייר,

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אייר תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אייר תשע"ג

בעזה"י יום ד' לסדר טהרה א' דראש חודש אייר התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י היום הוא ראש חודש אייר,

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אדר תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אדר תשע"ג

בעזה"י יום א' לסדר תרומה א' דראש חודש אדר התשע"ג שלום וברכה אל … נ"י מה אומר לך עכשיו אנחנו

קרא עוד ←