"מכתבים משנים עברו" נשים שנת ה'תשע"ג

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש שבט תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש שבט תשע"ג

בעזה"י יום א' לסדר בא ב' שבט התשע"ג שלום רב אל … תחי' מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש טבת תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש טבת תשע"ג

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מקץ ראש חודש טבת (ו' דחנוכה) התשע"ג שלום רב אל… תחי' מאד מאד אני מבקש

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש כסליו תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש כסליו תשע"ג

בעזה"י יום ה' לסדר תולדות ראש חודש כסליו התשע"ג שלום רב אל… תחי' מאד מאד אני מבקש אותך שתקחי את

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש מר חשוון תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש מר חשוון תשע"ג

בעזה"י יום ג' לסדר נח א' דראש חודש מר חשוון ה'תשע"ג שלום רב אל … תחי' מאד מאד אני מבקש

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תשרי תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תשרי תשע"ג

בעזה"י יום ד' לסדר האזינו ג' וילך ה'תשע"ג שלום רב אל … תחי' חסדי השם יתברך שזיכני הקדוש ברוך הוא

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אלול תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אלול תשע"ג

בעזה"י יום ד' לסדר שופטים ב' דראש חודש אלול התשע"ג שלום רב אל … תחי' מאד מאד אני מבקש אותך

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אב תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אב תשע"ג

בעזה"י יום ב' לסדר דברים ראש חודש מנחם אב התשע"ג שלום רב אל … תחי' מאד מאד אני מבקש אותך,

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תמוז תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תמוז תשע"ג

 לחץ להגיע למכתב הרצוי ב' דראש חודש | ב' תמוז | ג' תמוז | ד' תמוז | ה' תמוז | ו' תמוז | ח' תמוז | ט' תמוז | י' תמוז | י"א תמוז | י"ב תמוז | י"ג תמוז | ט"ו תמוז | ט"ז תמוז | י"ז

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש סיון תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש סיון תשע"ג

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר במדבר ראש חודש סיון התשע"ג שלום רב אל … תחי' מאד מאד אני מבקש אותך

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אייר תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אייר תשע"ג

בעזה"י יום ד' לסדר טהרה א' דראש חודש אייר התשע"ג שלום רב אל … תחי' היום הוא ראש חודש אייר,

קרא עוד ←
שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אדר תשע"ג
"מכתבים משנים עברו"

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אדר תשע"ג

בעזה"י יום א' לסדר תרומה א' דראש חודש אדר התשע"ג שלום רב אל … תחי' ראי למסור את נפשך במדת

קרא עוד ←