ספרי מוהרא"ש

רמזי חודש "מר חשון"
news

רמזי חודש "מר חשון"

א. צירוף שם הנכבד והנורא המאיר בחודש זה חשון הוא צירוף ו'ה׳ה׳י׳ ויוצא מפסוק (דברים כ״ו) ו'דבש ה׳יום ה׳זה י׳

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – פרשת לך לך
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – פרשת לך לך

לך א) ויאמר ה׳ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, וי״ל ע״פ מה שגילה

קרא עוד ←
"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע  חלק ג'
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע חלק ג'

אותו הסיפור אם נעקוב ונתבונן בהשתלשלות גילוי תורתם של אותם צדיקים גדולים רבי שמעון בר יוחאי, והאריז״ל וכן הבעש״ט הקדוש זי״ע

קרא עוד ←
"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע  חלק ב'
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע חלק ב'

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ומשה רבינו שקיבל את התורה הקדושה מהר סיני העביר ומסר את התורה ליהושע וכך מדור

קרא עוד ←
"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע  חלק א'
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע חלק א'

התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע ל״ג בעומר הוא יום ההילולא של התנא האלקי רבי

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – פרשת נח
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – פרשת נח

נח א) ונח מצא חן בעיני ה', אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך נח,

קרא עוד ←
רמזי חודש תשרי
ירחון אור הצדיק

רמזי חודש תשרי

א. צירוף שם הנכבד והנורא המאיר בחודש זה תשרי הוא צירוף וה׳י׳ה, ויוצא מפסוק (בראשית י״ב) וירא'ו אות'ה שר'י פרע'ה (ס״ת והי״ה) (עי׳ תיקו״ז

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – פרשת בראשית
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – פרשת בראשית

בראשית א) בראשית, ברא׳ אלקים׳ ופי׳ בבעל הטורים ס״ת אמ״ת מלמד שברא העולם באמת ע״ש וי״ל עפ״י המבואר בלקו״מ ח״א

קרא עוד ←
מאמר חסידות • מאמר כל חותמי ברכות
ירחון אור הצדיק

מאמר חסידות • מאמר כל חותמי ברכות

אמרו חז״ל (ברכות נ״ד.) כל חותמי ברכות שהיו במקדש היו אומרים מן העולם, משקלקלו המינין ואמרו אין עולם אלא אחד.

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ד' (מעניין "מעות לאיש כשר")
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ד' (מעניין "מעות לאיש כשר")

עכשיו בעתים הללו קשה מאד מאד שיהיה מעות לאיש כשר כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאד ח״ו עד שישיג

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ג' (מעניין "בגדולת הבורא יתברך")
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ג' (מעניין "בגדולת הבורא יתברך")

רביז״ל הפליג מאד בגדולת הבורא יתברך שמו ואי אפשר לבאר זאת בכתב. ואמר, כי לגדולת הבורא יתברך אין שיעור כי

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ב' (מעניין "להשליך עצמו על השם יתברך")
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ב' (מעניין "להשליך עצמו על השם יתברך")

טוב מאד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. ורביז״ל אמר דרכי כשבא היום אני מוסר כל התנועות שלי ושל

קרא עוד ←