דרשות מוהרא"ש

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – לא לתת ליצר להטעות
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – לא לתת ליצר להטעות

לא לתת ליצר להטעות עליכם לדעת כי היצר הרע הבעל דבר הסטרא אחרא וכת דיליה מאוד מאוד שונאים את רביז״ל

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – דיברי חן
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – דיברי חן

דיברי חן ואומר רביז״ל שעל ידי לימוד תורה הקדושה יתקבלו כל התפילות והבקשות שלו כי התורה ממשכת חן על האדם

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – התורה כמו מקל
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – התורה כמו מקל

התורה כמו מקל כי התורה היא כמו מקל שמכה ומכניע את הרוח שטות שנכנס בו על ידי חטאיו ועוונותיו המרובים כי

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – היצר הרע מתלבש במצוות
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – היצר הרע מתלבש במצוות

היצר הרע מתלבש במצוות אך צריכים לדעת כי היצר הרע מתלבש עצמו במצוות ומטעה את האדם ואומר לו כאילו יש

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – קביעות בלימוד תורה
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – קביעות בלימוד תורה

קביעות בלימוד תורה ועל כן מי שרוצה לחזור בתשובה ורוצה לזכות לדבק עצמו באור האין סוף ברוך הוא ורוצה להסתכל

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – תורה נותנת כח
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – תורה נותנת כח

תורה נותנת כח ורביז"ל, מגלה לנו שצריכים לתת כוח להיצר טוב להתגבר על היצר הרע, ואיך על ידי לימוד תורה

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – יצר הטוב ויצר הרע
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" (ליקוטי מוהר"ן תורה א') – יצר הטוב ויצר הרע

יצר הטוב ויצר הרע ומסביר רביז״ל אשר זהו היצר טוב והיצר הרע, היצר טוב מסית את האדם להסתכל תמיד אל

"דרשות מוהרא"ש חלק א'"  " ליקוטי מוהר"ן תורה א' " – זקני הדור מתביישים –
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" " ליקוטי מוהר"ן תורה א' " – זקני הדור מתביישים –

זקני הדור מתביישים ועל פי זה יכולים להבין את מאמרם של חכמינו הקדושים שאמרו (ב״ב ע׳׳ח.) זקנים שבדור אמרו פני

"דרשות מוהרא"ש חלק א'"  " ליקוטי מוהר"ן תורה א' " – אור הלבנה כאור החמה –
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" " ליקוטי מוהר"ן תורה א' " – אור הלבנה כאור החמה –

אור הלבנה כאור החמה וזה עיקר שבחם והתפארותם של הבעלי תשובה, שהם זוכים תמיד להחזיק מעמד, ואינם נופלים בדעתם, ולבסוף

"דרשות מוהרא"ש חלק א'"  " ליקוטי מוהר"ן תורה א' " – צריך להחזיק מעמד –
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" " ליקוטי מוהר"ן תורה א' " – צריך להחזיק מעמד –

צריך להחזיק מעמד ובדרך כלל אנחנו רואים אשר אלו הבעלי תשובה שחוזרים בתשובה יש להם תשוקה עצומה לתקן את קלקול

"דרשות מוהרא"ש חלק א'"  "ליקוטי מוהר"ן תורה א' סי א'" – מידת הצמצום –
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" "ליקוטי מוהר"ן תורה א' סי א'" – מידת הצמצום –

מידת הצמצום אך מדריגה זו מדריגת הצדיקים הגדולים היא מדריגה גבוהה מאד כי לזכות להגיע לכך שהאדם תמיד יזכה לראות

"דרשות מוהרא"ש חלק א'"  "ליקוטי מוהר"ן תורה א' סי א'" – מדריגת הצדיקים –
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" "ליקוטי מוהר"ן תורה א' סי א'" – מדריגת הצדיקים –

מדרגת הצדיקים וזוהי מדרגת הצדיקים הקדושים שבכל דור, המוסרים נפשם אל הקדוש ברוך הוא ויודעים אשר אין שום מציאות בלעדו