מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • סדר
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • סדר

מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר שהוא דבר חשוב מאד ובפרט לתלמידים צעירים, שיהיה להם סדר בעבודת השם, הינו שיסדרו לעצמם סדר

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש לנוער • מניעות גדולות
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • מניעות גדולות

מניעות גדולות סימן לנשמות גדולות מוהרא״ש נ״י (ז"ל) רגיל לומר שאין לאדם להתפעל כלל כשעומדים כנגדו מניעות גדולות ועכובים עצומים

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש לנוער • חסד
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • חסד

מוהרא״ש ז"ל אמר, אשר אדם צריך להרגיל את עצמו, עוד מגיל צעיר לעשות חסד ורחמים עם הבריות, כי מדת הרחמנות

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש לנוער • תפילה
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • תפילה

מוהרא״ש ז"ל אמר, כשאדם חזק בתפלה ובהתבודדות, אין דבר בעולם שאינו יכול לפעל בתפלתו, ויכול לראות שדוד הטבע ממש, וכמו

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • ימי חנוכה
חנוכה

שיחות מוהרא"ש • ימי חנוכה

מוהרא"ש ז"ל אמר, אשר ימי חנוכה הקדושים הם ימים עליונים מאד, כי בימי חנוכה כל אדם נעשה כמו כהן גדול בביתו,

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • סוכות
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • סוכות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שחג הסוכות הוא זמן שמחתנו, ולכן ראוי לאדם לשמח עצמו מאוד מאוד בחג הקדוש הזה, ובפרטיות עם

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • הרב הקדוש מסאטמר זי״ע
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • הרב הקדוש מסאטמר זי״ע

אף־על־פי־כן קרה פעם שביום כ״ו אב מוהרא״ש נ״י צוה לבעל תפלה לא לומר תחנון, ואז הוא יומא דהילולא של הרב

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • חג הסוכות
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • חג הסוכות

מוהרא"ש זי"ע עם תלמידו הרב לעזער שליט"א בשנת תשמ"ה/ו בשיחה שנמסרה בחצות לילה של חג הסוכות הסביר מוהרא"ש זי"ע לחסידי

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • יום כיפור
Breslev

שיחות מוהרא"ש • יום כיפור

מוהרא"ש ז"ל אמר, אשר הקדוש-ברוך-הוא ריחם על עם ישראל, ונתן להם יום אחד בשנה, ובו מכפר על כל העוונות. וכך

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • ערב היום הקדוש
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • ערב היום הקדוש

מוהרא"ש ז"ל היה מזרז את התלמידים, שיקומו מוקדם מאוד בערב היום הקדוש והנורא, שהוא יום הכיפורים, ואמר בשם מוהרנ"ת ז"ל, שהייתה

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • קור
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • קור

פעם היה סיפור בבנין הישיבה הקדושה של "היכל הקודש", בתוקף הקור של ימות החורף, שחיממו את כל הבנין בחימום חזק, אבל

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • קברי צדיקים
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • קברי צדיקים

מוהרא"ש ז"ל תמיד מעורר את כל אנשיו, שיהיו רגילים לנסוע על קברי צדיקים, ולבקש שם כל משאלות לבם, כי קברי

קרא עוד ←