מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • אורחים •
home

שיחות מוהרא"ש • אורחים •

מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבר הרבה ממעלת מצות הכנסת אורחים, ואמר: הלא גם אנחנו אורחים בזה העולם, ולא יודעים מתי נצטרך

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • אמונה •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • אמונה •

מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר, שבעתים הללו כל הנסיון לכלל ישראל הוא האמונה הפשוטה, לזכות להשליך את שכל עצמו לגמרי, ולהכניס

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש לנוער • חשק התורה •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • חשק התורה •

מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רגיל לדבר, ובפרט עם תלמידים צעירים, מעצם מעלת חשק התורה, ותמיד מדגיש, שמי שקונה לעצמו חשק התורה,

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש לנוער • פרסום •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • פרסום •

מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר שרבנו ז״ל מסר לנו סימן מבהק לדעת אם אדם רוצה לעבד את ה׳ באמת, והוא, אם

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש לנוער • סדר
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • סדר

מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר שהוא דבר חשוב מאד ובפרט לתלמידים צעירים, שיהיה להם סדר בעבודת השם, הינו שיסדרו לעצמם סדר

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש לנוער • מניעות גדולות
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • מניעות גדולות

מניעות גדולות סימן לנשמות גדולות מוהרא״ש נ״י (ז"ל) רגיל לומר שאין לאדם להתפעל כלל כשעומדים כנגדו מניעות גדולות ועכובים עצומים

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש לנוער • חסד
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • חסד

מוהרא״ש ז"ל אמר, אשר אדם צריך להרגיל את עצמו, עוד מגיל צעיר לעשות חסד ורחמים עם הבריות, כי מדת הרחמנות

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש לנוער • תפילה
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • תפילה

מוהרא״ש ז"ל אמר, כשאדם חזק בתפלה ובהתבודדות, אין דבר בעולם שאינו יכול לפעל בתפלתו, ויכול לראות שדוד הטבע ממש, וכמו

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • ימי חנוכה
חנוכה

שיחות מוהרא"ש • ימי חנוכה

מוהרא"ש ז"ל אמר, אשר ימי חנוכה הקדושים הם ימים עליונים מאד, כי בימי חנוכה כל אדם נעשה כמו כהן גדול בביתו,

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • סוכות
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • סוכות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שחג הסוכות הוא זמן שמחתנו, ולכן ראוי לאדם לשמח עצמו מאוד מאוד בחג הקדוש הזה, ובפרטיות עם

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • הרב הקדוש מסאטמר זי״ע
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • הרב הקדוש מסאטמר זי״ע

אף־על־פי־כן קרה פעם שביום כ״ו אב מוהרא״ש נ״י צוה לבעל תפלה לא לומר תחנון, ואז הוא יומא דהילולא של הרב

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • חג הסוכות
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • חג הסוכות

מוהרא"ש זי"ע עם תלמידו הרב לעזער שליט"א בשנת תשמ"ה/ו בשיחה שנמסרה בחצות לילה של חג הסוכות הסביר מוהרא"ש זי"ע לחסידי

קרא עוד ←