ספרייה

"שיחות מוהרא"ש" ווידוי
מאמרי שיחות מוהרא"ש

"שיחות מוהרא"ש" ווידוי

מוהרא״ש נ״י (זי"ע) אמר, שהאדם צריך להרגיל את עצמו להתוודות בכל יום ויום כמה וכמה פעמים אליו יתברך, כי אינו יודע מה ילד יום, ובפרטיות אותם האנשים שיודעים שהם פגומים מאד מאד בפגם הברית, עליהם

קרא עוד ←
"שיחות מוהרא"ש" מצה
חגים בברסלב שלי

"שיחות מוהרא"ש" מצה

מוהרא"ש נ"י (זי"ע) אמר, שראוי לאדם לשמוח מאד מאד בשעה שזוכה לאכול מצה בימי פסח הקדושים, כי מצה היא מאכל עליון ונורא מאד, והוא המאכל של מצוה היחידי שנשאר לנו ממאכלי התורה, כי אף על

קרא עוד ←
כוונות ספירת העומר
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

כוונות ספירת העומר

כוונות ספירת העומר ממורינו הרה"צ ר' יצחק שמואל אהרן לעזער שליט"א לחץ להגיע לספירה הרצויה א' | ב' | ג' | ד' | ה' |  ו' | ז' | ח' | ט' | י' | יא' | יב' | יג' | יד' | טו' | טז' |

קרא עוד ←
"שיחות מוהרא"ש" וודאי
מאמרי שיחות מוהרא"ש

"שיחות מוהרא"ש" וודאי

מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר, שמובא בכתבי האריז״ל על פסוק: ו׳יברך ד׳וד א׳ת י׳י שהוא ראשי תבות ו׳ד׳א׳י׳, ופרש, שהכוונה שרק זה דבר ודאי, שדוד — (איש הישראלי), צריך תמיד לברך את השם, ואין עוד דבר

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פ' אחרי-קדושים ה׳תשס״א
ויקרא

תוך הנחל סעודה שלישית פ' אחרי-קדושים ה׳תשס״א

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ קס״ה, המדבר מפירוש הפסוק ואהבת לרעך כמוך, עיין שם. פתח ואמר מוהרא״ש נ״י

קרא עוד ←
סיפורי מעשיות "מבעל תפילה" (דף שנ״ח) פ' מ' "תוך הנחל" ה׳תשס״א
מעשה יב' מבעל תפילה

סיפורי מעשיות "מבעל תפילה" (דף שנ״ח) פ' מ' "תוך הנחל" ה׳תשס״א

בוקר שבת קודש פרשת אחרי־קדושים ה׳תשס״א בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מבעל תפילה דף שנ״ח עיין שם. ונפלא בעיניהם הדבר מאד, כי היו נכרים דברי

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת אחרי-קדושים ה׳תשס״א
ויקרא

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת אחרי-קדושים ה׳תשס״א

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סוף סי׳ נ', המדבר ממתיקות התפילה ומקדושת הברית, עיין שם. פתח ואמר מוהרא״ש נ״י

קרא עוד ←
המכתב השבועי ערב פסח יד' ניסן ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

המכתב השבועי ערב פסח יד' ניסן ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת ה' יתברך יום ו' ערבי פסחים י"ד ניסן ה'תשע"ט החיים והשלום וברכת החג וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב,  עיר השמחה, ודי בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם ישרה

קרא עוד ←
קונטרס ימי פסח
חגים בברסלב שלי

קונטרס ימי פסח

קונטרס ימי פסח יגלה נוראות נפלאות מענין גלות ויציאתמצרים, ואכילת מצה ואסור אכילת חמץ,ומהי תכליתו של אדם בעולם הזה. ❖ בנוי ומיסד על־פי דברי רבנו הקדוש והנורא, אור הגנוז והצפון בוצינא קדישא עלאה, אדוננו, מותו

קרא עוד ←
"שיחות מוהרא"ש" סדר ליל פסח
חגים בברסלב שלי

"שיחות מוהרא"ש" סדר ליל פסח

מוהרא"ש נ"י (ז"ל) אמר, אשר עוצם השמחה השרוי בכל העולמות בליל הסדר של פסח אין לתאר ואין לשער כלל, כי אז השם יתברך שמח עם כל אחד ואחד מישראל כמו אבא השמח עם בנו יחידו,

קרא עוד ←
"שיחות מוהרא"ש" חודש ניסן
חגים בברסלב שלי

"שיחות מוהרא"ש" חודש ניסן

מוהרא"ש נ"י (ז"ל) אמר, שבהגיע חודש ניסן ראוי לאדם להתעורר מאד למדת ההתחדשות, להתחדש מאד בעבודת השם יתברך, ולהיות כבריה חדשה ממש, היינו לשכוח כל העבר שלו ולעשות התחלה חדשה, כי כל הענין של חודש

קרא עוד ←
"שיחות מוהרא"ש" זמן
מאמרי שיחות מוהרא"ש

"שיחות מוהרא"ש" זמן

מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר, שאין לך עוד דבר יקר כמו הזמן, שתכף־ומיד כשרק עובר הזמן אי אפשר לקנותו בכל הון דעלמא, ואף־על־פי־כן רואים בני־אדם מבלים את הזמן היקר בהבל וריק, בשטיות, בדמיונות ובמרירות וכו׳, הלא מדוע לא

קרא עוד ←
אשי ישראל • פ' מצורע • ה'תשע"ט
אשי ישראל

אשי ישראל • פ' מצורע • ה'תשע"ט

– לא מוגה – חסדי השי"ת הגענו לפרשת מצורע, 'תורת המצורע', כמ"ש "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו",  זאת אומרת שהתורה הק' קבעה לנו פרשה שלימה בעניין 'טהרת המצורע'. כי הנה בפרשת שבוע שעבר, פרשת

קרא עוד ←
המכתב השבועי פ' מצורע ז' ניסן ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

המכתב השבועי פ' מצורע ז' ניסן ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת ה' יתברך יום ו' עש"ק לס' מצורע – שבת הגדול ז' ניסן ה'תשע"ט החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב,  ודי בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם ישרה

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת תזריע-מצורע ה׳תשס״ו
ויקרא

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת תזריע-מצורע ה׳תשס״ו

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סי׳ כ״ה המדבר ממעלת ההתבודדות, עיין שם. פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל אומר

קרא עוד ←
סיפורי מעשיות "מבן מלך ובן שפחה שנחלפו" (דף ר"צ) פ' מ' "תוך הנחל" ה׳תשס״ו
מעשה יא' מבן מלך ובן שפחה

סיפורי מעשיות "מבן מלך ובן שפחה שנחלפו" (דף ר"צ) פ' מ' "תוך הנחל" ה׳תשס״ו

בוקר שבת קודש פרשת תזריע־מצורע ה׳תשס״ו בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מבן מלך ובן שפחה שנחלפו, מעשה י״א  דף ר״צ, עיין שם. פתח ואמר מוהרא״ש נ״י

קרא עוד ←