מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש – גילוי אלקות
news

שיחות מוהרא"ש – גילוי אלקות

גילוי אלקות את עצם גילוי האלקות שמוהרא״ש נ"י (ז"ל) מגלה תמיד, זה אי אפשר לשער ולתאר כלל, רק למי שסמוך

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • גנב •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • גנב •

גנב פעם אחת עברו על יד מוהרא״ש נ"י (ז"ל) כמה גנבים, (כי הכרת פניהם ענתה בם שהיו גנבים), והתחיל לדבר

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • גמרא •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • גמרא •

גמרא מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר: אצל העולם מקבל כי רק אמירת זוהר ותיקונים מסגלת לנשמה, אפילו שאינו מבין מה הוא

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • בחור •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • בחור •

בחור מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר: עיקר היפי של אדם הוא רק מיום בר המצוה שלו עד חתונתו, שבשנים אלו יכול

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • בעל עברה •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • בעל עברה •

בעל עברה פעם אחת בא אחד לפני מוהרא״ש נ״י (ז"ל), והתאונן כי מצבו בפרנסה ירד מאוד מאוד, כי האיש הזה

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • ביטול •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • ביטול •

ביטול מוהרא״ש נ״י (ז"ל) שח פעם שיחה ארוכה אודות מעלת הזוכה לבטל את עצמו לגמרי אליו יתברך, ואמר, שמי שזוכה

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • בשם אומרו •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • בשם אומרו •

בשם אומרו מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר כמה פעמים לכמה מאנשי שלומנו, שכלל זה יכניסו בעצמם, כי כל מה ששומעים עליו

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • ביטחון •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • ביטחון •

בטחון מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דבר מענין בטחון, ואמר, שבאמת כשאדם מדבק עצמו לגמרי בו יתברך, ויודע ועד אשר אין לו

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • אהבת ישראל •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • אהבת ישראל •

אהבת ישראל מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דבר פעם אחת מעבודת הצדיקים באהבת ישראל, איך שכל צדיק וצדיק מסר נפשו כפי בחינתו

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • אשר בנחל •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • אשר בנחל •

אשר בנחל מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר, שאי אפשר להשיג ולתפס בספרו ״אשר בנחל״, כי אם מי ששבור בעצמו כחרס הנשבר,

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • אמת •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • אמת •

מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דבר פעם שיחה ארכה בענין אמת, ואיך שכל אחד צועק שהאמת היא אצלו, וחברו הוא בשקר, וכעין

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • אורחים •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • אורחים •

מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבר הרבה ממעלת מצות הכנסת אורחים, ואמר: הלא גם אנחנו אורחים בזה העולם, ולא יודעים מתי נצטרך

קרא עוד ←