תוך הנחל

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת נצבים וילך ה׳תש״ע
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת נצבים וילך ה׳תש״ע

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי הפסוק אתה נצבים היום כולכם

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת נצבים וילך ה׳תש״ע
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת נצבים וילך ה׳תש״ע

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת כי תבוא ה׳תש״ע
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת כי תבוא ה׳תש״ע

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז׳׳ל בליקוטי מוהר״ן חלק ב׳

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תבוא ה׳תש״ע
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תבוא ה׳תש״ע

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי הפסוק, ברוך אתה בבואך וברוך אתה

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת כי תצא ה׳תש״ע
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת כי תצא ה׳תש״ע

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז׳׳ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תצא ה׳תש״ע
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תצא ה׳תש״ע

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא׳׳ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז׳׳ל בליקוטי מוהר׳׳ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת שופטים ה׳תש״ס
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת שופטים ה׳תש״ס

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳

קרא עוד ←
"סיפורי מעשיות" "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" פירוש מספר "תוך הנחל"
מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת שופטים ה׳תש״ס בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל 

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת שופטים ה׳תש״ס
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת שופטים ה׳תש״ס

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ראה ה׳תשס״א
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ראה ה׳תשס״א

בסעודה שלישית סעודת רעווא דרעווין דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳

קרא עוד ←
"סיפורי מעשיות" "מבעל תפילה" פירוש מספר "תוך הנחל"
מעשה מבעל תפילה

"סיפורי מעשיות" "מבעל תפילה" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת ראה ה׳תשס״א בעת בקידושא רבא דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ראה ה׳תשס"א
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ראה ה׳תשס"א

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק ב׳

קרא עוד ←