בראשית

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ויחי ה'תשס"ט
בראשית

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ויחי ה'תשס"ט

בסעודה שלישית סעודת רעווא דרעווין דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ויגש ה'תשס"ט
בראשית

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ויגש ה'תשס"ט

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ויגש ה'תשס"ט
בראשית

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ויגש ה'תשס"ט

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת מקץ שבת חנוכה ה'תשס"ט
בראשית

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת מקץ שבת חנוכה ה'תשס"ט

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת מקץ שבת חנוכה ה'תשס"ט
בראשית

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת מקץ שבת חנוכה ה'תשס"ט

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב'

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת וישב ה'תש"ע
בראשית

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת וישב ה'תש"ע

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד מענין מעלת מדת הבטחון  בקשר לפרשת השבוע. פתח ואמר

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת וישב ה'תשס"ט
בראשית

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת וישב ה'תשס"ט

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת וישלח ה'תש"ע
בראשית

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת וישלח ה'תש"ע

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת וישלח ה'תש"ע
בראשית

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת וישלח ה'תש"ע

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ויצא ה'תש"ע
בראשית

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ויצא ה'תש"ע

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי הפסוק  (בראשית כ"ח) ויצא יעקב מבאר

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ויצא ה'תש"ע
בראשית

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ויצא ה'תש"ע

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב'

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת תולדות ה'תשס"ט
בראשית

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת תולדות ה'תשס"ט

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב'

קרא עוד ←