ויקרא

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת בהר בחוקותי ה׳תשס"ו
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת בהר בחוקותי ה׳תשס"ו

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, ביבנאל עיר ברסלב, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי

קרא עוד ←
"סיפורי מעשיות" "מעשה מהבן מלך ובן השפחה שנתחלפו" , פירוש מספר "תוך הנחל"
ויקרא

"סיפורי מעשיות" "מעשה מהבן מלך ובן השפחה שנתחלפו" , פירוש מספר "תוך הנחל"

בבוקר שבת קודש פרשת בהר – בחוקותי ה׳תשס״ו  ביבנאל עיר ברסלב, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת בהר בחוקותי תשס"ו
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת בהר בחוקותי תשס"ו

בליל שבת קודש, ביבנאל עיר ברסלב, בסעודה ראשונה, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת בהר בחוקותי ה׳תשס"ד
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת בהר בחוקותי ה׳תשס"ד

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר  מוהרא״ש זי"ע  דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק ב׳

קרא עוד ←
"סיפורי מעשיות" "מעשה מחגר" , פירוש מספר "תוך הנחל"
ויקרא

"סיפורי מעשיות" "מעשה מחגר" , פירוש מספר "תוך הנחל"

בבוקר שבת קודש פרשת בהר – בחוקותי ה׳תשס״ד  בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת בהר בחוקותי תשס"ד
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת בהר בחוקותי תשס"ד

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר  מוהרא״ש זי"ע  דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק ב׳

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת אמור ה׳תש"ס
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת אמור ה׳תש"ס

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת אמור ה׳תש״ס
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת אמור ה׳תש״ס

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳

קרא עוד ←
"סיפורי מעשיות" "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" , פירוש מספר "תוך הנחל"
ויקרא

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" , פירוש מספר "תוך הנחל"

בבוקר שבת קודש פרשת אמור ה׳תש״ס בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת אחרי-קדושים ה׳תשס״א
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת אחרי-קדושים ה׳תשס״א

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר  מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳

קרא עוד ←
"סיפורי מעשיות" "במעשה מבעל תפילה" , פירוש מספר "תוך הנחל"
ויקרא

"סיפורי מעשיות" "במעשה מבעל תפילה" , פירוש מספר "תוך הנחל"

ביום שבת קודש אחר סעודת שחרית, בעיר אומן על יד ציון רביז"ל, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת אחרי־קדושים ה׳תשס״א
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת אחרי־קדושים ה׳תשס״א

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר  מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳

קרא עוד ←