פסח בספרי מוהרא"ש

קונטרס חג כשר ושמח
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס חג כשר ושמח

בו תבואר מעלת חג הפסח,שאז האדם יוצא לחירות מהיצר הרע,ועל-ידי אכילת מצה ולהיות זהיר מחמץ,נדבק בו יתברך, ונעשה בן חורין

קרא עוד ←
קונטרס פסח כשר ושמח
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס פסח כשר ושמח

יגלה מעלת בר ישראלהזוכה לשמור את עצמו מכל מיני חמץ,שהוא חימוץ המוח ומרירות ועצבות,וממעלת אכילת מצה, שהיא מאכל האמונה הקדושה,להאמין

קרא עוד ←
קונטרס זמן חרותנו
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס זמן חרותנו

יגלה מעלת הזוכה לשמוח בימי הפסח הקדושים,ולהמשיך על עצמו מוחין קדושים,הארת האין סוף ברוך הוא המאירה אז. בנוי ומיוסד על

קרא עוד ←
קונטרס חג החרות
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס חג החרות

בו תבואר מעלת חג הפסח,שאז האדם יוצא לחירות מהיצר הרע,ועל-ידי אכילת מצה ולהיות זהיר מחמץ,נדבק בו יתברך, ונעשה בן חורין

קרא עוד ←
קונטרס שמחת הפסח
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס שמחת הפסח

יגלה את גודל מעלת בר ישראל, ששמח בחג הפסח עם המצוות הקדושות השיכות לחג הקדוש הזה: אכילת מצה וד' כוסות

קרא עוד ←
קונטרס מחושך לאור
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס מחושך לאור

יגלה איך אדם צריך להתחזק בכל יום,וחייב לזכור כל ימי חייו את יציאת מצרים,ואיך שעם ישראל יצאו מאפילה לאורה, מחושך

קרא עוד ←
קונטרס אור וחושך
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס אור וחושך

יגלה את סוד חג החרות יציאת מצרים,ואיך שכך עובר על כל אחד בכל יום,ועל האדם להתחזק בכל המצבים שעוברים עליו.

קרא עוד ←
קונטרס שמחת חג הפסח
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס שמחת חג הפסח

בו תבואר מעלת הזוכה לשמח בחג הפסח, וממעלת האדם הזוכה להמשיך על עצמו בכל יום הארת יציאת מצרים. בנוי ומיוסד

קרא עוד ←
קונטרס יציאת מצרים
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס יציאת מצרים

ידבר ממעלת האדם הזוכה לזכור בכל יום מיציאת מצרים,ובפרטיות בחג הפסח,וזה מכניס בו אמונה פשוטה בו יתברך. בנוי ומיוסד על

קרא עוד ←
קונטרס חג הפסח
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס חג הפסח

יעורר ויחזק את נשמות ישראל לשמוח מאוד כל ימי החג,וישתדלו לעזור אחד לשני,שזה רצונו יתברך,ובזכות זה נזכה להגאל גאולת עולם.

קרא עוד ←
קונטרס ימי פסח
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס ימי פסח

יגלה נוראות נפלאות מענין גלות ויציאת מצרים,ואכילת מצה ואיסור אכילת חמץ,ומהי תכליתו של אדם בעולם הזה. בנוי ומיוסד על פי

קרא עוד ←
קונטרס פה סח
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס פה סח

יגלה נוראות נפלאות ממעלת חג הפסח,שאז עיקר המצוה לדבר ולשיח ולספרבנפלאות הבורא יתברך שמו,וממעלת האדם המדבר אליו יתברך תמיד. בנוי

קרא עוד ←