צלחת של התחזקות

צלחת של התחזקות מפי כ"ק מוהרא"ש זי"ע – "יפקד הויה אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה!"
video

צלחת של התחזקות מפי כ"ק מוהרא"ש זי"ע – "יפקד הויה אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה!"

מוהרנ"ת ז"ל פעם אמר על כל כפית התעוררות, צריכים צלחת מלאה עם התחזקות!! אז הנה זה יוצא לדרך בשבילכם 'צלחת

קרא עוד ←
צלחת של התחזקות מפי כ"ק מוהרא"ש זי"ע – "הכי מאושרות בחיים!"
video

צלחת של התחזקות מפי כ"ק מוהרא"ש זי"ע – "הכי מאושרות בחיים!"

מוהרנ"ת ז"ל פעם אמר על כל כפית התעוררות, צריכים צלחת מלאה עם התחזקות!! אז הנה זה יוצא לדרך בשבילכם 'צלחת

קרא עוד ←
צלחת של התחזקות מפי כ"ק מוהרא"ש זי"ע – "מה ששלך יגיע אלייך!"
video

צלחת של התחזקות מפי כ"ק מוהרא"ש זי"ע – "מה ששלך יגיע אלייך!"

מוהרנ"ת ז"ל פעם אמר על כל כפית התעוררות, צריכים צלחת מלאה עם התחזקות!! אז הנה זה יוצא לדרך בשבילכם 'צלחת

קרא עוד ←
צלחת של התחזקות מפי מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א: "לא ללכת בחומרות"
video

צלחת של התחזקות מפי מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א: "לא ללכת בחומרות"

מוהרנ"ת ז"ל פעם אמר על כל כפית התעוררות, צריכים צלחת מלאה עם התחזקות!! אז הנה זה יצא לדרך בשבילכם 'צלחת

קרא עוד ←
צלחת של התחזקות מפי מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א: "איך מתמודדים עם סמארטפון?"
video

צלחת של התחזקות מפי מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א: "איך מתמודדים עם סמארטפון?"

מוהרנ"ת ז"ל פעם אמר על כל כפית התעוררות, צריכים צלחת מלאה עם התחזקות!! אז הנה זה יצא לדרך בשבילכם 'צלחת

קרא עוד ←
"ויקרא משה להושע בן נון יהושע" 'צלחת התחזקות' מפי הרה"צ ר' דניאל בוים שליט"א!
video

"ויקרא משה להושע בן נון יהושע" 'צלחת התחזקות' מפי הרה"צ ר' דניאל בוים שליט"א!

מוהרנ"ת ז"ל פעם אמר על כל כפית התעוררות, צריכים צלחת מלאה עם התחזקות!! אז קצת צידה לדרך בשבילכם – 'צלחת

קרא עוד ←
גזירת השבת – 'צלחת התחזקות' מפי הרה"צ ר' דניאל בוים שליט"א!
video

גזירת השבת – 'צלחת התחזקות' מפי הרה"צ ר' דניאל בוים שליט"א!

מוהרנ"ת ז"ל פעם אמר על כל כפית התעוררות, צריכים צלחת מלאה עם התחזקות!! אז קצת צידה לדרך בשבילכם – 'צלחת

קרא עוד ←
צלחת של התחזקות מפי מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א: "מה עושים עם העצבים?"
video

צלחת של התחזקות מפי מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א: "מה עושים עם העצבים?"

מוהרנ"ת ז"ל פעם אמר על כל כפית התעוררות, צריכים צלחת מלאה עם התחזקות!! אז הנה זה יצא לדרך בשבילכם 'צלחת

קרא עוד ←
צלחת של התחזקות מפי מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א: "רוצה להיות מקורב לרבינו?"
video

צלחת של התחזקות מפי מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א: "רוצה להיות מקורב לרבינו?"

מוהרנ"ת ז"ל פעם אמר על כל כפית התעוררות, צריכים צלחת מלאה עם התחזקות!! אז הנה זה יוצא לדרך בשבילכם 'צלחת

קרא עוד ←
צלחת של התחזקות מפי כ"ק מוהרא"ש זי"ע: "יש דורשים אותו לשבח ויש שדורשים אותו לגנאי"
video

צלחת של התחזקות מפי כ"ק מוהרא"ש זי"ע: "יש דורשים אותו לשבח ויש שדורשים אותו לגנאי"

מוהרנ"ת ז"ל פעם אמר על כל כפית התעוררות, צריכים צלחת מלאה עם התחזקות!! אז הנה זה יוצא לדרך בשבילכם 'צלחת

קרא עוד ←
מעלת החסד – 'צלחת התחזקות' מפי הרה"צ ר' דניאל בוים שליט"א!
mp3

מעלת החסד – 'צלחת התחזקות' מפי הרה"צ ר' דניאל בוים שליט"א!

מעלת החסד! מוהרנ"ת ז"ל פעם אמר על כל כפית התעוררות, צריכים צלחת מלאה עם התחזקות!! אז קצת צידה לדרך לשבוע

קרא עוד ←