שיחות מוהרא"ש

'שיחות מוהרא"ש' נכתבו ע"י מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א עוד בחיים חיותו של כ"ק מוהרא"ש זי"ע הצדיק מיבנאל אשר הדפיס בעצמו את הספרים ב 15 חלקים. השיחות מסודרות על פי אותיות א-ב ובהם השיחות שנשמעו במשך השנים ממוהרא"ש זי"ע בכל נושאי החיים .

רבי יצחק לעזער ומוהראש
שיחות מוהרא"ש לנוער • סדר
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • סדר

מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר שהוא דבר חשוב מאד ובפרט לתלמידים צעירים, שיהיה להם סדר בעבודת השם, הינו שיסדרו לעצמם סדר

שיחות מוהרא"ש לנוער • מניעות גדולות
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • מניעות גדולות

מניעות גדולות סימן לנשמות גדולות מוהרא״ש נ״י (ז"ל) רגיל לומר שאין לאדם להתפעל כלל כשעומדים כנגדו מניעות גדולות ועכובים עצומים

שיחות מוהרא"ש לנוער • חסד
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • חסד

מוהרא״ש ז"ל אמר, אשר אדם צריך להרגיל את עצמו, עוד מגיל צעיר לעשות חסד ורחמים עם הבריות, כי מדת הרחמנות

שיחות מוהרא"ש לנוער • תפילה
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • תפילה

מוהרא״ש ז"ל אמר, כשאדם חזק בתפלה ובהתבודדות, אין דבר בעולם שאינו יכול לפעל בתפלתו, ויכול לראות שדוד הטבע ממש, וכמו

שיחות מוהרא"ש • ימי חנוכה
חנוכה

שיחות מוהרא"ש • ימי חנוכה

מוהרא"ש ז"ל אמר, אשר ימי חנוכה הקדושים הם ימים עליונים מאד, כי בימי חנוכה כל אדם נעשה כמו כהן גדול בביתו,

שיחות מוהרא"ש • סוכות
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • סוכות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שחג הסוכות הוא זמן שמחתנו, ולכן ראוי לאדם לשמח עצמו מאוד מאוד בחג הקדוש הזה, ובפרטיות עם

שיחות מוהרא"ש • הרב הקדוש מסאטמר זי״ע
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • הרב הקדוש מסאטמר זי״ע

אף־על־פי־כן קרה פעם שביום כ״ו אב מוהרא״ש נ״י צוה לבעל תפלה לא לומר תחנון, ואז הוא יומא דהילולא של הרב

שיחות מוהרא"ש • חג הסוכות
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • חג הסוכות

מוהרא"ש זי"ע עם תלמידו הרב לעזער שליט"א בשנת תשמ"ה/ו בשיחה שנמסרה בחצות לילה של חג הסוכות הסביר מוהרא"ש זי"ע לחסידי

שיחות מוהרא"ש • יום כיפור
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • יום כיפור

מוהרא"ש ז"ל אמר, אשר הקדוש-ברוך-הוא ריחם על עם ישראל, ונתן להם יום אחד בשנה, ובו מכפר על כל העוונות. וכך

שיחות מוהרא"ש • ערב היום הקדוש
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • ערב היום הקדוש

מוהרא"ש ז"ל היה מזרז את התלמידים, שיקומו מוקדם מאוד בערב היום הקדוש והנורא, שהוא יום הכיפורים, ואמר בשם מוהרנ"ת ז"ל, שהייתה

שיחות מוהרא"ש • קור
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • קור

פעם היה סיפור בבנין הישיבה הקדושה של "היכל הקודש", בתוקף הקור של ימות החורף, שחיממו את כל הבנין בחימום חזק, אבל

שיחות מוהרא"ש • קברי צדיקים
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • קברי צדיקים

מוהרא"ש ז"ל תמיד מעורר את כל אנשיו, שיהיו רגילים לנסוע על קברי צדיקים, ולבקש שם כל משאלות לבם, כי קברי

שיחות מוהרא"ש – פרשת החודש
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש – פרשת החודש

מוהרא"ש ז"ל אמר, אשר בהגיע פרשת החודש, שהיא הרביעית מארבעת הפרשיות, ראוי לאדם לשמוח בשמחה עצומה, שבו נשלמת קבלת פני

שיחות מוהרא"ש – פני הצדיקים
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש – פני הצדיקים

מוהרא"ש ז"ל אמר, שהוא דבר גדול מאד לראות ולהסתכל על פני הצדיקים, אפילו כשאינו שומע תורה מפיהם, כי ההסתכלות על פניהם

שיחות מוהרא"ש – פלאפון
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – פלאפון

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאף על פי שענין הפלאפון שנתחדש בימינו, הוא דבר טוב מאד, ועוזר לבני אדם בהרבה ענינים, אבל

שיחות מוהרא"ש – עלים לתרופה
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – עלים לתרופה

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבספר "עלים לתרופה" מכתבי מוהרנ"ת, זכרונו לברכה, שם יכולים לראות את הלך מחשבתו של מוהרנ"ת ז"ל, כי

שיחות מוהרא"ש – מוהרנ"ת ז"ל
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – מוהרנ"ת ז"ל

מוהרא"ש ז"ל אמר: מוהרנ"ת ז"ל הוא התלמיד של רבנו ז"ל, אשר הוא זכה יותר מכל התלמידים. לרבנו ז"ל היו תלמידים רבים

שיחות מוהרא"ש – חומש ורש"י
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – חומש ורש"י

מוהרא"ש ז"ל מקפיד מאוד על כל תלמיד מתלמידיו היקרים, שיזהר מאוד לסיים בכל שבוע את פרשת השבוע חומש ורש"י עם התרגום,

שיחות מוהרא"ש – חובות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – חובות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שצריכים להיזהר מאוד לא להיות בעל חוב לבני-אדם כלל, כי רבינו ז"ל אומר (ספר-המידות, תשובה, סימן מו):

שיחות מוהרא"ש – זקנים
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – זקנים

רגיל בפי מוהרא"ש ז"ל לומר, שהספר מוסר שלו הוא – זקנים, היינו כשמסתכל עליהם, ורואה איך שהולכים כבר עם מקל בכבדות

שיחות מוהרא"ש – זיווגים
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – זיווגים

מוהרא"ש ז"ל אמר, שזה דבר פשוט מאוד, שלכל בן ובת מישראל יש זיווגם ההגון המוכן ומזומן לבוא מן השמיים, ועיקר

שיחות מוהרא"ש – הכנסת אורחים
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש – הכנסת אורחים

מוהרא"ש ז"ל אמר, שעיקר שלמות הכנסת אורחים, הוא, להתבונן מעצמו בצרכי האורח, ולדעת מה חסר לו, ובמה יכול להשביע רצונו,

שיחות מוהרא"ש – ד' פרשיות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – ד' פרשיות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבבוא השבתות של 'ארבע פרשיות', ראוי לאדם להתעורר בשמחה עצומה על שמגיע הזמן שכל אחד מישראל יכול

שיחות מוהרא"ש – גשר
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – גשר

פעם בדרך נסיעתנו עם מוהרא"ש ז"ל לשדה תעופה בדרכו לארץ ישראל, עברנו על יד גשר שמחובר לכביש הראשי, ובדיוק כשהגענו

שיחות מוהרא"ש – גמרא
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – גמרא

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאצל העולם מוסכם שגמרא צריכים ללמוד בעיון רב, ואם לא לומדים בעיון רב, זה לא נקרא לימוד,

שיחות מוהרא"ש – גלות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – גלות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שעיקר כל הגלות, שיש לנו היום, נצמחה מהשמות והכינויים שנכנסו בין עם ישראל, אשר זה גורם פרודים

שיחות מוהרא"ש זי"ע – לחודש סיון וחג השבועות תשע"ח
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש זי"ע – לחודש סיון וחג השבועות תשע"ח

סְגֻלַּת חֹדֶשׁ סִיוָן מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ סִיוָן נִמְשָׁכִים כֹּחוֹת מְיֻחָדִים לְהִתְחַדֵּשׁ בְּלִמּוּד הַתּוֹרָה מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל אָמַר, שֶׁבְּבוֹא רֹאשׁ חֹדֶשׁ סִיוָן, רָאוּי

שיחות מוהרא"ש – חודש סיון
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – חודש סיון

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבבוא ראש חודש סיון, ראוי לאדם לחשוב על קבלות והחלטות חזקות בעניין לימודי תורה הקדושה, לקבוע לעצמו

שיחות מוהרא"ש – מאכלי חלב בשבועות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – מאכלי חלב בשבועות

מוהרא"ש ז"ל אמר טעם נפלא לאכילת מאכלי חלב בשבועות בבוקר, אחר התפילה וקבלת התורה, כי בקבלת התורה נעשינו כבריה חדשה

 שיחות מוהרא"ש – תיקון ליל שבועות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

 שיחות מוהרא"ש – תיקון ליל שבועות

 תיקון ליל שבועות מוהרא"ש ז"ל אמר, שאמירת תיקון ליל שבועות בליל התקדש חג של שבועות הוא תיקון נפלא מאד, והוא תיקון

שיחות מוהרא"ש – גילגול
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – גילגול

מוהרא"ש ז"ל אמר, שידועה שיחת רבנו ז"ל שאמר שעונש הגילגול הוא העונש הכי קשה, כי כשאדם בא עוד פעם לזה

שיחות מוהרא"ש – גט
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – גט

פעם דיבר מוהרא"ש ז"ל שיחה נפלאה בענין שלום בית ואיך שצריכים להיזהר מאד בכל מחיר לא לגרש את אשתו, בפרט אשתו ראשונה,

שיחות מוהרא"ש – ברכת המזון
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – ברכת המזון

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאי אפשר להשיג ולתפוס בספרו "אשר בנחל", כי אם מי ששבור בעצמו כחרס הנשבר, כי עם ישות

שיחות מוהרא"ש – בין אדם לחבירו
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – בין אדם לחבירו

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאי אפשר להשיג ולתפוס בספרו "אשר בנחל", כי אם מי ששבור בעצמו כחרס הנשבר, כי עם ישות

שיחות מוהרא"ש – בטלה
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – בטלה

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאי אפשר להשיג ולתפוס בספרו "אשר בנחל", כי אם מי ששבור בעצמו כחרס הנשבר, כי עם ישות

שיחות מוהרא"ש – בחור
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – בחור

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאי אפשר להשיג ולתפוס בספרו "אשר בנחל", כי אם מי ששבור בעצמו כחרס הנשבר, כי עם ישות

שיחות מוהרא"ש – אשר בנחל
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – אשר בנחל

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאי אפשר להשיג ולתפוס בספרו "אשר בנחל", כי אם מי ששבור בעצמו כחרס הנשבר, כי עם ישות

שיחות מוהרא"ש – אמת
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – אמת

מוהרא"ש ז"ל אמר: שבכל דבר בעולם צריכים מדת אמת, ואם אין אמת אין כלום, כי חכמינו הקדושים אמרו (יומא ס"ט ע"ב)

שיחות מוהרא"ש – אכזריות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – אכזריות

מוהרא"ש ז"ל אמר אשר המדה של אכזריות היא המדה הכי גרועה, וזה המדה של הגויים, כי טבע של גוי שהוא אכזר,

שיחות מוהרא"ש – איני יודע
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – איני יודע

מוהרא"ש ז"ל אמר: שאדם צריך להרגיל את עצמו לומר על כל דבר איני יודע, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ד.) למד

שיחות מוהרא"ש – ראש השנה לאילנות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – ראש השנה לאילנות

מוהרא"ש ז"ל אמר: חמישה-עשר בשבט נקרא ראש השנה לאילנות, בו דנים את כל עצי השדה, פרי השדה, תבואות השדה, מה יהיה איתם כל

שיחות מוהרא"ש – אחדות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – אחדות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאין עוד דבר טוב ומוצלח בחיי האדם כמו כשמחזיקים את עצמו באחדות אחד, ולהיפוך אין עוד יותר

שיחות מוהרא"ש – אמונה
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – אמונה

מוהרא"ש ז"ל אמר, שעיקר היהדות הוא אמונה פשוטה בלי שום חכמות, להאמין שהקדוש ברוך הוא מחיה מהוה ומקיים את כל

שיחות מוהרא"ש – רפואה
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – רפואה

מוהרא"ש ז"ל אמר, שעיקר הרפואה תלוי באמונה, וכשיש לאדם אמונה ברורה וחזקה בהקדוש ברוך הוא, אין מחלה שבעולם שלא יוכל

שיחות מוהרא"ש – בורא רפואות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – בורא רפואות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבענין רפואות, צריך תמיד לזכור את דברי חכמינו הקדושים (מגילה י"ג:) שאין הקדוש ברוך הוא מכה את

שיחות מוהרא"ש – מסירת נפש
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – מסירת נפש

מוהרא"ש ז"ל רגיל מאד לומר שעל שתי נקודות שביהדות צריכים מסירת נפש יתירה, אחת, להתפלל את התפילות הקבועות שחרית, מנחה ומעריב

שיחות מוהרא"ש – לימוד זוהר
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – לימוד זוהר

מוהרא"ש ז"ל היה תמיד מדבר מגודל מעלת לימוד הזוהר, ואיך שכל אחד ואחד צריך לקבוע לעצמו שיעור בספר הזוהר ובספר התיקונים

שיחות מוהרא"ש – רבי שמעון בר יוחאי
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – רבי שמעון בר יוחאי

פעם דיבר מוהרא"ש ז"ל מגדולת התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, וממעלת הזוכה להיות אצל ציונו הקדוש במירון, ולהתבודד שם עמו

שיחות מוהרא"ש – פסח שני "שלא יתייאש עצמו"
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – פסח שני "שלא יתייאש עצמו"

מוהרא"ש ז"ל אמר, שממצוות פסח שני יוצאת התחזקות עצומה לכל אחד ואחד בכל מקום ובכל דרגה שהוא, שלא יתייאש עצמו כלל

שיחות מוהרא"ש – מעלת האחדות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – מעלת האחדות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבדבר רביז"ל מדת האחדות עולה על הכל, ובלי אחדות אי אפשר בשום פנים להשיג אור רביז"ל, כי

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of