שיחות מוהרא"ש

'שיחות מוהרא"ש' נכתבו ע"י מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א עוד בחיים חיותו של כ"ק מוהרא"ש זי"ע הצדיק מיבנאל אשר הדפיס בעצמו את הספרים ב 15 חלקים. השיחות מסודרות על פי אותיות א-ב ובהם השיחות שנשמעו במשך השנים ממוהרא"ש זי"ע בכל נושאי החיים .

רבי יצחק לעזער ומוהראש
שיחות מוהרא"ש זי"ע – לחודש סיון וחג השבועות תשע"ח
news

שיחות מוהרא"ש זי"ע – לחודש סיון וחג השבועות תשע"ח

סְגֻלַּת חֹדֶשׁ סִיוָן מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ סִיוָן נִמְשָׁכִים כֹּחוֹת מְיֻחָדִים לְהִתְחַדֵּשׁ בְּלִמּוּד הַתּוֹרָה מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל אָמַר, שֶׁבְּבוֹא רֹאשׁ חֹדֶשׁ סִיוָן, רָאוּי

שיחות מוהרא"ש – חודש סיון
breslev

שיחות מוהרא"ש – חודש סיון

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבבוא ראש חודש סיון, ראוי לאדם לחשוב על קבלות והחלטות חזקות בעניין לימודי תורה הקדושה, לקבוע לעצמו

שיחות מוהרא"ש – מאכלי חלב בשבועות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – מאכלי חלב בשבועות

מוהרא"ש ז"ל אמר טעם נפלא לאכילת מאכלי חלב בשבועות בבוקר, אחר התפילה וקבלת התורה, כי בקבלת התורה נעשינו כבריה חדשה

 שיחות מוהרא"ש – תיקון ליל שבועות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

 שיחות מוהרא"ש – תיקון ליל שבועות

 תיקון ליל שבועות מוהרא"ש ז"ל אמר, שאמירת תיקון ליל שבועות בליל התקדש חג של שבועות הוא תיקון נפלא מאד, והוא תיקון

שיחות מוהרא"ש – גילגול
home

שיחות מוהרא"ש – גילגול

מוהרא"ש ז"ל אמר, שידועה שיחת רבנו ז"ל שאמר שעונש הגילגול הוא העונש הכי קשה, כי כשאדם בא עוד פעם לזה

שיחות מוהרא"ש – גט
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – גט

פעם דיבר מוהרא"ש ז"ל שיחה נפלאה בענין שלום בית ואיך שצריכים להיזהר מאד בכל מחיר לא לגרש את אשתו, בפרט אשתו ראשונה,

שיחות מוהרא"ש – ברכת המזון
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – ברכת המזון

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאי אפשר להשיג ולתפוס בספרו "אשר בנחל", כי אם מי ששבור בעצמו כחרס הנשבר, כי עם ישות

שיחות מוהרא"ש – בין אדם לחבירו
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – בין אדם לחבירו

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאי אפשר להשיג ולתפוס בספרו "אשר בנחל", כי אם מי ששבור בעצמו כחרס הנשבר, כי עם ישות

שיחות מוהרא"ש – בטלה
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – בטלה

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאי אפשר להשיג ולתפוס בספרו "אשר בנחל", כי אם מי ששבור בעצמו כחרס הנשבר, כי עם ישות

שיחות מוהרא"ש – בחור
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – בחור

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאי אפשר להשיג ולתפוס בספרו "אשר בנחל", כי אם מי ששבור בעצמו כחרס הנשבר, כי עם ישות

שיחות מוהרא"ש – אשר בנחל
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – אשר בנחל

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאי אפשר להשיג ולתפוס בספרו "אשר בנחל", כי אם מי ששבור בעצמו כחרס הנשבר, כי עם ישות

שיחות מוהרא"ש – אמת
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – אמת

מוהרא"ש ז"ל אמר: שבכל דבר בעולם צריכים מדת אמת, ואם אין אמת אין כלום, כי חכמינו הקדושים אמרו (יומא ס"ט ע"ב)

שיחות מוהרא"ש – אכזריות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – אכזריות

מוהרא"ש ז"ל אמר אשר המדה של אכזריות היא המדה הכי גרועה, וזה המדה של הגויים, כי טבע של גוי שהוא אכזר,

שיחות מוהרא"ש – איני יודע
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – איני יודע

מוהרא"ש ז"ל אמר: שאדם צריך להרגיל את עצמו לומר על כל דבר איני יודע, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ד.) למד

שיחות מוהרא"ש – ראש השנה לאילנות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – ראש השנה לאילנות

מוהרא"ש ז"ל אמר: חמישה-עשר בשבט נקרא ראש השנה לאילנות, בו דנים את כל עצי השדה, פרי השדה, תבואות השדה, מה יהיה איתם כל

שיחות מוהרא"ש – אחדות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – אחדות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שאין עוד דבר טוב ומוצלח בחיי האדם כמו כשמחזיקים את עצמו באחדות אחד, ולהיפוך אין עוד יותר

שיחות מוהרא"ש – אמונה
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – אמונה

מוהרא"ש ז"ל אמר, שעיקר היהדות הוא אמונה פשוטה בלי שום חכמות, להאמין שהקדוש ברוך הוא מחיה מהוה ומקיים את כל

שיחות מוהרא"ש – רפואה
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – רפואה

מוהרא"ש ז"ל אמר, שעיקר הרפואה תלוי באמונה, וכשיש לאדם אמונה ברורה וחזקה בהקדוש ברוך הוא, אין מחלה שבעולם שלא יוכל

שיחות מוהרא"ש – בורא רפואות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – בורא רפואות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבענין רפואות, צריך תמיד לזכור את דברי חכמינו הקדושים (מגילה י"ג:) שאין הקדוש ברוך הוא מכה את

שיחות מוהרא"ש – מסירת נפש
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – מסירת נפש

מוהרא"ש ז"ל רגיל מאד לומר שעל שתי נקודות שביהדות צריכים מסירת נפש יתירה, אחת, להתפלל את התפילות הקבועות שחרית, מנחה ומעריב

שיחות מוהרא"ש – לימוד זוהר
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – לימוד זוהר

מוהרא"ש ז"ל היה תמיד מדבר מגודל מעלת לימוד הזוהר, ואיך שכל אחד ואחד צריך לקבוע לעצמו שיעור בספר הזוהר ובספר התיקונים

שיחות מוהרא"ש – רבי שמעון בר יוחאי
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – רבי שמעון בר יוחאי

פעם דיבר מוהרא"ש ז"ל מגדולת התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, וממעלת הזוכה להיות אצל ציונו הקדוש במירון, ולהתבודד שם עמו

שיחות מוהרא"ש – פסח שני "שלא יתייאש עצמו"
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – פסח שני "שלא יתייאש עצמו"

מוהרא"ש ז"ל אמר, שממצוות פסח שני יוצאת התחזקות עצומה לכל אחד ואחד בכל מקום ובכל דרגה שהוא, שלא יתייאש עצמו כלל

שיחות מוהרא"ש – מעלת האחדות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – מעלת האחדות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבדבר רביז"ל מדת האחדות עולה על הכל, ובלי אחדות אי אפשר בשום פנים להשיג אור רביז"ל, כי

שיחות מוהרא"ש – מתיקות התורה בזכות האישה
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – מתיקות התורה בזכות האישה

מוהרא"ש ז"ל אמר, שתכלית האשה היא לעזור לבעלה שיזכה להרגיש את מתיקות התורה, כי דייקא על ידי שהיא מטפלת בעניני

שיחות מוהרא"ש – חשק התורה
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – חשק התורה

מוהרא"ש ז"ל רגיל לדבר, ובפרט עם תלמידים צעירים, מעוצם מעלת חשק התורה, ותמיד מדגיש, שמי שקונה לעצמו חשק התורה, הוא

שיחות מוהרא"ש – תמוז
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – תמוז

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבהגיע חודש תמוז כבר מריחים את ריח הקדוש של ימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, וכמו שאמרו דורשי

שיחות מוהרא"ש – חסד
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – חסד

חסד  מוהרא"ש ז"ל אמר, אשר אדם צריך להרגיל את עצמו, עוד מגיל צעיר לעשות חסד ורחמים עם הבריות, כי מדת

שיחות מוהרא"ש – בין המצרים
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – בין המצרים

מוהרא"ש ז"ל אמר, שרוב אנשי העולם מסתכלים על ימי בין המצרים כמו על ימי עצבות ומרה שחורה, ונדמה להם שהם ימי

שיחות מוהרא"ש – חג השבועות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – חג השבועות

בשבועות ראוי לשמוח כמו בשמחת תורה מוהרא"ש ז"ל אמר, שמנהג העולם לשמוח מאוד ביום שמחת תורה, ולעשות הקפות וריקודים רבים

שיחות מוהרא"ש – חג שבועות 'ראש השנה' של התורה
breslev

שיחות מוהרא"ש – חג שבועות 'ראש השנה' של התורה

מוהרא"ש ז"ל אמר, שליל שבועות הוא עת רצון נפלא מאד, ולכן צריכין לשמור על כל רגע ורגע של לילה קדוש

שיחות מוהרא"ש – המקווה של שבועות
breslev

שיחות מוהרא"ש – המקווה של שבועות

מוהרא"ש ז"ל אמר, אף על פי שטבילה במקווה כל השנה היא דבר גדול ועליון מאוד, כי המקווה מטהר מכל הטומאות,

שיחות מוהרא"ש – ימי ספירת העומר
חדשות ברסלב

שיחות מוהרא"ש – ימי ספירת העומר

מוהרא"ש ז"ל אמר, אשר מצות ספירת העומר היא מצוה עליונה ונוראה מאד, ובשעה שאדם סופר ספירת העומר, ממשיך על עצמו

שיחות מוהרא"ש – ימי העומר
חדשות ברסלב

שיחות מוהרא"ש – ימי העומר

מוהרא"ש זצוק"ל אמר, שאף על פי שיש כמה הלכות של אבילות שנוהגים בימי העומר, מחמת שמתו בהם כ"ד אלף תלמידי

שיחות מוהרא"ש – 'כולם באים לרבי שמעון'
חדשות ברסלב

שיחות מוהרא"ש – 'כולם באים לרבי שמעון'

מוהרא"ש ז"ל אמר, שעוצם מעלת יום ל"ג בעומר אין לתאר ואין לשער כלל, כי הוא ההילולא רבה של רבי שמעון

שיחות מוהרא"ש – 'חודש אב'
חדשות ברסלב

שיחות מוהרא"ש – 'חודש אב'

פעם בסעודת ראש חדש מנחם אב, דבר מוהרא"ש ז"ל דבורים נפלאים מענין הצרוף הקדוש של שם הוי"ה, ברוך הוא, המאיר בחדש

שיחות מוהרא"ש – 'נקודת עצמו'
חדשות ברסלב

שיחות מוהרא"ש – 'נקודת עצמו'

פעם ביום ה' מנחם אב, יומא דהילולא של האריז"ל זי"ע, דיבר מוהרא"ש ז"ל, שיחה נפלאה מענין מעלת מי שזוכה להסתכל

שיחות מוהרא"ש – 'מעלת אכילת מצה בפסח'
חדשות ברסלב

שיחות מוהרא"ש – 'מעלת אכילת מצה בפסח'

מוהרא"ש ז"ל אמר, שראוי לאדם לשמוח מאוד מאוד בשעה שזוכה לאכול מצה בימי פסח הקדושים, כי מצה היא מאכל עליון

שיחות מוהרא"ש – 'פסח שני'
חדשות ברסלב

שיחות מוהרא"ש – 'פסח שני'

מוהרא"ש ז"ל אמר, שממצוות פסח שני יוצאת התחזקות עצומה לכל אחד ואחד בכל מקום ובכל דרגה שהוא, שלא יתייאש עצמו כלל

שיחות מוהרא"ש – 'חמץ'
חדשות ברסלב

שיחות מוהרא"ש – 'חמץ'

פעם בשעת שריפת חמץ ירד גשם חזק בחוץ, וכששרף כ"ק מוהרא"ש ז"ל את חמצו, לא רצה שאנשים אחרים יזרקו את

שיחות מוהרא"ש – ליל בדיקת חמץ
חדשות ברסלב

שיחות מוהרא"ש – ליל בדיקת חמץ

מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל אמר, אשר ליל בדיקת חמץ הוא לילה שבו אנו מכינים עצמנו לקבל את אור הפסח. איזו זכות היא

שיחות מוהרא"ש – 'זכויות'
חדשות ברסלב

שיחות מוהרא"ש – 'זכויות'

זכויות  מוהרא"ש ז"ל דיבר כמה פעמים אודות מה שנוהגים קצת מחברים ומדפיסים לחתום בספריהם "כל הזכויות שמורות" בתור אזהרה, לבל

שיחות מוהרא"ש זי"ע – תשעה באב תשע"ג
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע – תשעה באב תשע"ג

מַהוּתוֹ שֶׁל 'תִּשְׁעָה בְּאָב' יְגַלֶּה נִפְלָאוֹת מִמַּהוּת הַיּוֹם הַמַּר וְהַנִּמְהָר שֶׁל תִּשְׁעָה בְּאָב, יוֹם חֻרְבָּן בֵּית מִקְדָּשֵׁנוּ, וִיגַלֶּה שֶׁבְּעֶצֶם טָמוּן

שיחות מוהרא"ש זי"ע – שם תשע"ד
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע – שם תשע"ד

'שָׁם' פַּעַם דִּבֵּר מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל שִׂיחָה נִפְלָאָה בְּעִנְיַן עֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וְעָנָה וְאָמַר, דְּעוּ, שֶׁיֵּשׁ קְלִפָּה הַנִּקְרֵאת "שָׁם", הַמְּסִיתָה אֶת

שיחות מוהרא"ש זי"ע – שבת שלאחר הפסח תשע"ד
חודש ניסן

שיחות מוהרא"ש זי"ע – שבת שלאחר הפסח תשע"ד

שַׁבָּת נָאךְ פֶּסַח מִנְהָג חֲסִידִים לֶאֱפוֹת חַלּוֹת בְּצוּרַת מַפְתֵּחַ מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל דִּבֵּר אוֹדוֹת מִנְהָג יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר יְסוּדָתוֹ בְּהַרְרֵי קֹדֶשׁ, שֶׁהַשַּׁבָּת

שיחות מוהרא"ש זי"ע – שבת שירה תשע"ד
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע – שבת שירה תשע"ד

שַׁבָּת שִׁירָה א. מַעֲלַת הַמַּכְרִיז בְּשָׁעָה שֶׁעוֹשֶׂה כָּל דָּבָר לִכְבוֹד שַׁבָּת קֹדֶשׁ מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל אָמַר, שֶׁלֹּא בְּחִנָּם נִקְבַּע שְׁמָהּ שֶׁל

שיחות מוהרא"ש זי"ע – חֹדשׁ שׁבט תשע"ד
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע – חֹדשׁ שׁבט תשע"ד

עִנְיְנֵי חֹדֶשׁ שְׁבָט וּמְלַקֵּט מִשָּׁם אוֹצְרוֹת וּסְגֻלּוֹת יְקָרוֹת וַחֲמוּדוֹת מְאֹד פַּעַם בִּשְׁעַת סְעוּדַת רֹאשׁ חֹדֶשׁ שְׁבָט, דִּבֵּר מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל דִּבּוּרִים

שיחות מוהרא"ש זי"ע – צער ויסורין תשע"ג
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע – צער ויסורין תשע"ג

שִׂיחָה בְּעִנְיַן הַצַּעַר וְהַיִּסּוּרִים הָעוֹבְרִים עַל הָאָדָם יְגַלֶּה נִפְלָאוֹת מֵעִנְיַן הַצַּעַר וְהַיִּסּוּרִין הָעוֹבְרִים עַל הָאָדָם בְּכָל יוֹם וָיוֹם, וִידַבֵּר מֵעִנְיַן

שיחות מוהרא"ש זי"ע – צדיק נסתר תשע"ג
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע – צדיק נסתר תשע"ג

מַהוּתוֹ שֶׁל 'צַדִּיק נִסְתָּר' יְגַלֶּה נִפְלָאוֹת מִמַּהוּת וּמִדַּת הַצַּדִּיק הַנִּסְתָּר שֶׁמַּסְתִּיר אֶת עַצְמוֹ מֵהָעוֹלָם, וּבְחִיצוֹנִיּוּת הוּא מִתְנַהֵג כְּאָדָם פָּשׁוּט וְרָגִיל

שיחות מוהרא"ש זי"ע – פורים קטן תשע"ד
חודש אדר

שיחות מוהרא"ש זי"ע – פורים קטן תשע"ד

פּוּרִים קָטָן יְכוֹלִים לִפְעֹל בָּהֶם דְּבָרִים גְּדוֹלִים מְאֹד מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל אָמַר, אֲשֶׁר יְמֵי י"ד וְט"וּ שֶׁבַּאֲדָר רִאשׁוֹן בִּשְׁנַת הָעִבּוּר, הַנִּקְרָאִים

השארת תגובה