מה המעלה של תפילה בקברי צדיקים? ומה התדירות המומלצת ללכת לקברי צדיקים?

שאלה:

מאת הלל:
שלום לרב שליט"א. ברצוני לשאול: מה המעלה של תפילה בקברי צדיקים? ומי שיש באפשרותו ללכת לקברי צדיקים בכל יום, האם כדאי לו ללכת בכל יום או פעם בשבוע או בחודש?

תשובה:

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תולדות ב' כסליו התשע"ג

שלום וברכה אל הלל נ"י 

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל אומר (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך; ולכן זה דבר גדול מאד להיות רגיל ללכת אל קברי צדיקים ולהתפלל, כי שם התפלות מתקבלות יותר, בזכות הצדיק השוכן שם, ומוהרנ"ת ז"ל מאריך הרבה מאד בכמה וכמה מקומות במעלת הזוכה להשתטח על קברי צדיקים אמיתיים, ומבואר בדבריו ז"ל (לקוטי הלכות בציעת הפת הלכה ה' אות ל') שהארת נפש הצדיק נשארת תמיד על קברו הקדוש, ומאירה בכל עולם העשיה, וכשאדם בא שמה ושופך דמעות לפניו יתברך, תפלתו נתקבלת לרחמים ולרצון לפני אדון כל, וכן מביא (לקוטי הלכות בהמה וחיה טהורה הלכה ד' אות ו') שעל קברי צדיקים מאיר הרשימו של נפשם הקדושה, ולכן מה טוב ומה נעים ללמוד שמה על קבר הצדיק מחידושי תורתו שחידש, וביותר מאריך בדברים נפלאים (לקוטי הלכות נזיקין הלכה ג' אות ח') אשר השתטחות על קברי צדיקים אמיתיים מועיל מאד לעבודת השם יתברך, לזכות לצאת מהרע שלו, ולשוב להשם יתברך, ויש שאי אפשר להם בשום אופן לשוב להשם יתברך, רק כשבאים על קברי הצדיקים אמיתיים וכו' וכו', ויש בזה אריכות גדול מאד מאד, שההכרח לחבר על זה ספר מיוחד על מעלת הזוכה להשתטח על קברי הצדיקים הקדושים.

אם אחד גר בעיר שיש שמה קבר של צדיק קדוש, מה טוב ומה נעים להיות שם בכל יום, כגון מי שגר בעיר אומן, בוודאי מה טוב ומה נעים לבוא אל ציון רביז"ל בכל יום ויום, וכן מי שגר במירון, בוודאי מה טוב ומה נעים לבוא אל ציון של רבי שמעון בן יוחאי בכל יום, וכן מי שגר בצפת, מה טוב ומה נעים לבוא אל ציון האריז"ל והבית יוסף, ושאר צדיקי עולם הטמונים שם וכו', אבל לנסוע נסיעות לא כדאי, אלא בערב ראש חודש, והכל כפי האדם, אם אחד מתמיד גדול בתורה, חבל מאד על הזמן היקר, כי הוא יכול באותו זמן ללמוד הרבה פרקים משניות, וכמה וכמה דפים גמרא, וסימנים טור בית יוסף ושולחן ערוך וכו' וכו', ואם אינו בר הכא שיסע על כל פנים פעם בשבוע וכו'.

העיקר לא להתבלבל משום דבר, רק להרגיל את עצמו להתבודד להקדוש ברוך הוא, שמלא כל הארץ כבודו, להיות רגיל לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, אשר אין למעלה מזה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא:

עוּרוּ יְשֵׁנִים! – עניני וסגולות חודש אלול מהספר הק' "שיחות מוהרא"ש"

הִתְעוֹרְרוּת לְחֹדֶשׁ אֱלוּל מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל אָמַר, שֶׁכְּבָר הָחֵל מֵהַשַּׁבָּת שֶׁמְּבָרְכִין בָּהּ חֹדֶשׁ אֱלוּל – שׁוֹמְעִים אֶת הַהִתְעוֹרְרוּת שֶׁל "עוּרוּ יְשֵׁנִים מִתַּרְדֵּמַתְכֶם" הַמֻּזְכֶּרֶת בַּסְּפָרִים הַקְּדוֹשִׁים לְגַבֵּי

דילוג לתוכן