שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

איך אני יכול להציל את הנשמה שלי ולהפסיק לפגום בברית?

שאלה:

מאת יוני:
שלום לרב. אני מקווה שהרב יענה לי, כי אני מרגיש מיואש לגמרי.
מגיל צעיר נחשפתי לפורנוגרפיה, ומאז ועד היום אני שקוע עמוק מאוד בטומאה הזו, שגורמת לי לפגום בברית ולהוציא זרע לבטלה.
אני מנסה שוב ושוב להפסיק עם זה, אבל אני לא מצליח, וזה מצער אותי מאוד שאני נכשל.
איך אני יכול להציל את הנשמה שלי ולהפסיק לפגום בברית?

תשובה:

בעזה"י יום ב' ג' דחול המועד סוכות י"ט תשרי ה'תשע"ד

שלום וברכה אל יוני נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שהבעל שם טוב הקדוש זי"ע אמר: "אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. אם רוצים – יכולים!" כי הבחירה הוא ביד האדם, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"י) לאיש אחד ששאל אותו: כיצד הוא הבחירה? השיב לו בפשיטות: שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה – עושה, ואם אינו רוצה – אינו עושה. וכתב מוהרנ"ת ז"ל רשמתי זאת, כי הוא נצרך מאד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאד, על כן נדמה להם שאין להם בחירה חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם. אבל באמת אינו כן, כי בוודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה – עושה. והבן הדברים מאד.

הבעיה היא שאתה לא יודע את חומר העוון של הוצאת זרע לבטלה, ואל מה זה מביא את האדם, כמובא (שולחן ערוך אבן העזר סימן כ"ג) אסור להוציא שכבת זרע לבטלה, ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה, לפיכך לא יהיה אדם דש מבפנים וזורה מבחוץ ולא ישא קטנה שאינה ראויה לילד: אלו שמנאפים ביד ומוציאים שכבת זרע לא די להם שאיסור גדול הוא אלא שהעושה זה בנדוי הוא יושב, ועליהם נאמר (ישעיה א' ט"ו) "ידיכם דמים מלאו" וכאילו הרג הנפש.

אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת או יביא עצמו לידי הרהור, אלא אם יבוא לו הרהור יסיע לבו מדברי הבאי לדברי תורה שהיא (משלי ה' י"ט) "איילת אהבים ויעלת חן". לפיכך אסור לאדם לישן על ערפו ופניו למעלה עד שיטה מעט כדי שלא יבוא לידי קישוי, ולא יסתכל בבהמה וחיה ועוף בשעה שמזדקקין זכר לנקבה וכו', עיין שם.

ולכן כל אלו שרגילים להסתכל בשיקוץ תיעוב עירום וזיהום בספרי פורנוגרפיה וכו', מוציאים זרע לבטלה וזה מטמטם להם את המח ואת הראש לגמרי, ומה עוד שזה מחליש את האדם בגשמיות שנעשה חלש מאד, ומבוהל ומבולבל, ומובא (שולחן ערוך אורח חיים סימן ר"מ סעיף י"ד) שכבת הזרע הוא כח הגוף ומאור העינים, וכל זמן שתצא ביותר הגוף כלה וחייו אובדים, וכל השטוף בבעילה זקנה קופצת עליו, וכחו תשש, ועיניו כהות, וריח רע נודף מפיו, ושער ראשו וגבות עיניו וריסי עיניו נושרים, ושער זקנו ושחיו ושער רגליו רבה, ושיניו נושרות, והרבה כאבים חוץ מאלו באים עליו. אמרו חכמי הרופאים: אחד מאלף מת משאר חלאים והאלף מרוב תשמיש, לפיכך צריך אדם ליזהר; הרי שלך לפניך מה זה גורם גם בגשמיות.

ועכשיו ברוחניות אתה צריך לדעת שהחטא המגונה הזה של הוצאת זרע לבטלה, מטמטם את המח ומעקם את הלב, ומכניס באדם קושיות וספיקות עליו יתברך וכו' וכו', כי כל המחשבות של הכפירות והאפיקורסות שנכנסות באדם, זה רק על ידי שנכשלים בחטא המגונה הזה, מלבד זאת מה שאמרו חכמינו הקדושים (נדה י"ג.) אמר רבי יוחנן: כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה; ואמרו (שם) רבי יצחק ורבי אמי אמרי: כאילו שופך דמים, שנאמר (ישעיה נ"ז ה') "הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שוחטי הילדים בנחלים תחת סעיפי הסלעים" – אל תקרי שוחטי אלא סוחטי; כי מכל טיפה וטיפה יכול להוולד ולד, וכשסוחט את זרעו לבטלה הוא שוחט את ילדיו, והעוון הזה מטמטם את המח והדעת, ומכניס את האדם בחלישות הדעת וביאוש גדול כאילו הקדוש ברוך הוא שונא אותו, ולא צריך אותו וכו' וכו', והוא תמיד עצוב וממורמר וכו' וכו', עד שלא יכול לסבול את אף אחד, וכן לא יכול לסבול את עצמו, והוא תמיד בכעס וברציחה וכו'.

 ובאמת למה כל כך חמור החטא הזה? כי מכל טיפת זרע יכול להוולד ולד, וכשאדם מוציא את זרעו לבטלה, על ידי זה הוא הורג את הולד וכו', ואם אחד הורג בן אדם – הרי הוא רוצח, ואם הורג שני בני אדם – הוא רוצח שברוצחים וכו', וכן ככל שאדם הורג יותר אנשים – הוא ארכי רוצח, ומכל שכן כשאדם הורג את בנו או את בתו, זה רוצח משוגע וכו'. והנה מובא בספרים שאם יסתכלו בטיפת זרע, יראו שמתנועע ולד שלם – ראש גופה ידים ורגלים וכו', ולכן כשאדם מוציא זרע לבטלה, הרי הוא הורג ולד, ומכל שכן כשמוציא זרעו לבטלה כמה וכמה פעמים, הרי הוא רוצח וכו', ולכן החמירו על זה חכמינו הקדושים יותר מהכל, מלבד שהחטא הזה מכניס באדם שיהיה תמיד ממורמר ומדוכא. 

ולכן שלח לנו הקדוש ברוך הוא את רביז"ל לדור הזה, כדי להציל את כל אלו הנשמות הנפולות והפגומות, ולהוציא אותם מהשאול תחתית ומתחתיו, ולכן עצתך להתקרב אל רביז"ל על ידי לימוד ספריו הקדושים, שאין למעלה מזה, כי רביז"ל מכניס באדם תקווה לחיות וכו', ונותן עצות איך לצאת מזה, והיה טוב מאד שתעשה לעצמך שיעור בספר הנפלא 'קדושת ישראל' המדבר מהחטא הזה ומהעצות איך לצאת מזה, וכן בספר 'אוצר הקדושה' שגם כן מלא עצות איך לצאת מהחטא המגונה הזה, כי מי שנפל בחטא הזה, קשה לו מאד מאד לצאת מזה, כי זה מטמטם לו את כל השכל והדעת, עד שנעשה אומלל לגמרי, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לקבל על עצמך קבלה חזקה שזהו זה, אתה לא חוטא יותר בחטא המגונה הזה שעל ידו אתה הורס את הבריאות שלך וכו' וכו', ולכן אתה צריך לקחת את עצמך בידיך, ולהפסיק עם הזבל והזוהמא הזו שהורסת לך את החיים שלך.

תרגיל את עצמך לומר בכל יום את התיקון הכללי עם התפלה שאחריה שתיקן מוהרנ"ת ז"ל, ותתוודה בכל יום אליו יתברך, ואז ושב ורפא לך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן