שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

כיצד יש לנהוג כאשר שומעים אנשים שמזלזלים בדרך החסידות?

שאלה:

מאת גלעד:
לכבוד קדושת הצדיק.
לעיתים אני נתקל באנשים שמקשים קושיות וטענות על הנהגות בסיסיות בחסידות כמו התדבקות בצדיקים בטענה שזה גובל בעבודה זרה חס ושלום, ולפעמים אף ממשיכים באמרות קשות יותר עד כדי ביזוי וזלזול בצדיקים ובמנהגי החסידות. מדובר באנשים מהעבודה או מהמשפחה שהם אנשים שומרי תורה ומצוות, אך לא זכו לטעום מעולם החסידות, והתחנכו בדרך שונה.
כשאני מנסה לענות חזרה, קשה לי להביא מקורות לדבריי ולהסביר להם דברים שלי הם מובנים מאליהם, ולעיתים אפילו נראה לי שהם חושבים שאני משוגע. כיצד יש לנהוג במקרה כזה?

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר וישלח י"א כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל גלעד נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

הכלל הראשון – אתה צריך לדעת שאסור להכנס עם בני אדם בויכוחים, כי מי שמתווכח עם הזולת אזי הוא כבר המפסיד, כי טבע של אדם שהוא רוצה להיות המנצח, ולכן כשמישהו להתווכח איתך באיזה נושא שרק יהיה וכו' וכו', הוא רוצה לנצח אותך, ולכן אין טעם שתכנס איתו בויכוחים כי אף פעם לא תבוא לגמר וכו', וכמו שכתוב (איוב ט"ז ג') "הקץ לדברי רוח או מה ימריצך כי תענה", ולכן אין טעם בכלל לענות כשאחד בא רק לנצח, כי אף פעם זה לא יגמר, כל מה שתגיד זה יהיה כמו שאתה טוחן מים, וזה יביא רק לכאב לב ולמריבות. רק כשאדם שואל ורוצה להתעניין מה זה, אז כדאי להסביר לו בהרחבה ובפרטי פרטיות.

הענין של אמונת חכמים שזה יסוד כל התורה כולה, אף אחד לא תופס שזה דברי חכמינו הקדושים, כמאמרם ז"ל (מכילתא בשלח) על הפסוק (שמות י"ד) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו" – אם במשה האמינו קל וחומר בהוי"ה? בא זה ללמדך שכל מי שמאמין ברועה נאמן כאילו מאמין במאמר מי שאמר והיה העולם; ולכן אם אין לאדם אמונת חכמים סימן שאין לו גם אמונה בהקדוש ברוך הוא.

 והנה עכשיו מתקרבים ימי חנוכה הקדושים שזה בעצמו אמונת חכמים, כי נר חנוכה מסוגל לאמונת חכמים, כמאמרם ז"ל (שבת כ"ג.) שמברכים "אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק  נר של חנוכה", והיכן ציונו? רב אויא אמר: מהפסוק (דברים י"ז י"א) "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", רב נחמיה אמר: מהפסוק (דברים ל"ב ז') "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך", הרי שלך לפניך, שכל מצות חנוכה הוא מצוה מדרבנן שאנחנו מחוייבים לשמוע בקולם, נמצא שנר חנוכה מסוגל לאמונת חכמים, שזה דבר גדול מאד מאד.

העיקר ראה לשמוח שאתה זוכה לדעת מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, רבי שמחזק אותנו ומעודד אותנו על שמחה, ומורה לנו דרך איך לעבור זה העולם בשלום, ולחיות חיים טובים ונעימים ומאושרים, ותן תודה להקדוש ברוך הוא על זה שזכית להתקרב אל רביז"ל, אבל אל תכנס עם אף אחד בויכוחים, יאחז כל אחד את דרכו ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן