decision-making-3566980_960_720

אינני יציב בדעתי וקשה לי לקבל החלטה כשאני יוצא עם מישהי. מה העצה?

שאלה:

מאת דורון:
לכבוד מוהרא"ש שלום רב.
אני רוצה לומר לך תודה רבה על מה שאתה עושה בשבילי, ואני מאחל לך ולכבוד הרבנית המון בריאות אושר ושמחה.
יש לי בעיה ואשמח אם הצדיק יושיע אותי מצרתי – כאשר אני נמצא בקשר שידוכים עם מישהי והיא מוצאת חן בעיניי, פתאום היא אינה מוצאת חן בעיניי, ואז אני נלחץ מזה ומסיים את הקשר. בנוסף לזה, אני מסוגל להיות בקשר עם מישהי ופתאום לראות מישהי אחרת ולרצות אותה ולא את מי שאני נמצא איתה, ואני מפחד שזה יקרה לי גם אחרי החתונה.
אני משתדל לשמור על העיניים אך לא תמיד אני מצליח למרות שאני עובד על זה, ואני מפחד שיקרה לי משהו כזה עם אשתי אחרי החתונה. ההרגשה היא כאילו שאני לא שמח במה שיש לי ובחלקי ותמיד מחפש יותר ויותר. אני לא יודע איך לצאת מזה, אני מתבודד לה' שיפתור לי את זה כבר הרבה זמן, אך עדיין לא קיבלתי את הישועה על שני הדברים האלו.
כאשר אני יוצא לשידוכים עם מישהי שלא מושכת אותי מבחינה חיצונית קשה לי להמשיך איתה. אני לא מחפש מלכת יופי אלא מישהי שתמצא חן בעיניי. הייתי אצלך ושאלתי אותך לגבי זה, ואמרת לי לא להתייחס ליופי בכלל. ניסיתי, אך אני לא מצליח ואני עדיין מתבודד על הדברים האלו. מה אפשר לעשות כדי לצאת מכל הדברים האלו ולהיות מוכן לחתונה לשם שמים?
אני יודע שאני לא בסדר ובזמן האחרון גם נפלתי הרבה בעיניים וגם על זה התבודדתי. בסך הכל מה שאני רוצה זה רק את בת זוגי משורש נשמתי להימשך רק אליה ולא לשום אישה אחרת, ולרצות אך ורק אותה ולא שום אישה אחרת. מרוב הסיפורים ששמעתי על אנשים שעבדו עליהם בשידוכים אני חושש שמא יעבדו גם עליי ונלחץ מזה.
אנא כבוד הצדיק, אני יודע שאני הבעיה ובגלל עוונותיי באה לי הצרה הזאת… עזור לי ואמור לי איך יוצאים מהצרה הזאת כדע שאזכה להקים בית בישראל! ניסיתי הכל  – צדקות, התבודדות, בכיות, מעשים טובים, תפילות על אחרים ותפילות על קברי צדיקים, ואני רוצה לחזור לה' בתשובה שלמה ולהקים בית בישראל ולעבוד את ה' יתברך ולא להיות פגום בברית.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר וארא כ"ב טבת ה'תשע"ה

שלום וברכה אל דורון נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שהן מציאת הזיווג, והן מציאת פרנסה, הם אותו דבר, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ט') על מאמרם ז"ל (פסחים קי"ח) קשין מזונותיו כקריעת ים סוף וקשה זיווגו כקריעת ים סוף, כי בשני הדברים האלו אדם צריך רחמים מרובים להיות שמח בחלקו, ולא לרצות ולחמוד דבר שלא שייך אליו, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (קהלת רבה פרשה א' סימן ל"ב) אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו, אלא אן אית ליה מאה בעי למעבד יתהון תרתין מאוון, ואן אית ליה תרתי מאוון בעי למעבד יתהון ארבעה מאה; אדם תמיד חסר לו, יש לו מנה – רוצה מאתיים, יש לו מאתיים – רוצה ארבע מאות, ותמיד מרגיש שבור ורצוץ כי חסר לו וכו', ואף שהוא מלא כסף, אבל כבר אמר החכם מכל אדם (קהלת ה' ט') "אוהב כסף לא ישבע כסף", וכמה כסף שרק יש לו זה לא מספיק לו, נמצא שהוא עני הכי גדול, כי אינו שמח בחלקו.

ולכן לא בחינם שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ד) מה שאנו רואים שכל הנגידים (העשירים) הגדולים, כמעט כולם הם משוגעים ממש כמו שאנו רואין בחוש, שכל מי שהוא עשיר יש לו שיגעון גדול, דע כי הממון עושה אותו משוגע. כי הממון הוא מנפילת העשירות של הנביאים, כי (נדרים ל"ח) 'כל הנביאים היו עשירים', והנבואה כשבאה על הנביא, היה כמו משתגע, כמו שפרש רש"י (שמואל א' י"ח) "ויתנבא" – 'ואשתטי', ואצל הנגידים (העשירים) נעשה על ידי הממון שגעון גמור, ועל כן הם נעשים משוגעים על ידי העשירות שלהם; כי תמיד חסר להם, והם בעלי חובות לעצמם וכו', כי הם מרגישים שחסר להם, ומסתובבים תמיד שבורים ורצוצים וכו' וכו', ואף שיש להם מילי מליונים וכו' וכו', עם כל זאת הם תמיד עצובים מחמת שרוצים יותר ויותר, נמצא שהם בעלי חובות גדולים מאוד מאוד לתאוותיהם, והעניים לא יכולים להבין את זה.

ואותו דבר הוא בענייני זיווג – כשאדם מתחתן גם כן נכנס לו שגעון בראש שזאת לא אשתו וכו', וזאת לא משורש נשמתו וכו', כי מרוב קלקול הברית שקילקל בניאוף וכו', על ידי זה הוא תמיד חומד מה שיש לאחרים וכו', ותמיד לא שמח עם אשתו, אלא שם עין על אשת חבירו, וזה אברך שכבר התחתן, מכל שכן בחור שהוא מאוד מאוד פגום בברית, הוא אף פעם לא יכול להחליט על שום שידוך, כי על כל דבר הוא מחפש מה שעדיין לא נברא, וכל זה בא מחמת רוב גאוותו וישותו וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"א) גיאות וניאוף תלויים זה בזה.

ולכן זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (יבמות ס"ג.) נחית דרגא נסיב איתתא – אתה צריך לרדת מדריגה ואז תמצא את הזיווג שלך, כי בדרך כלל בחור הוא גאוותן וכו', ולא מתאים לו לקחת את זו או את זו וכו', וחושב לעצמו: "אני הכי חכם והכי יפה וכו', אקח את זו?", או "אני הכי חכם והכי יפה והכי משכיל וכו', אקח את זו?", והוא מסתובב ומחפש את הבת זוג שלו כפי הדמיון שנכנס בו כאילו מי יודע מה הוא? והוא רוצה שיבוא אליו זיווג משהו שעדיין לא נברא וכו', ועל ידי זה מחפש וכו', ומסתובב ויוצא לפגישות פן ואולי אמצא את בחירת לבבי שתבוא אלי על סוס לבן עם שקים מלאים כסף וכו', ובשביל זה הבחור מחכה עד שיוולד זיווג כזה, ובין כך הוא לא קולט שהזמן לא מחכה, כמאמר החכם "היזהר מן הזמן כי הוא אויב רע מאוד", ועד שתופס את עצמו רואה שהוא כבר בגיל שלושים, ומה עושים עכשיו? על זה באים חכמינו הקדושים ונותנים לנו עצה (יבמות סג.) נחית דרגא נסיב איתתא – תרד מדריגה ואל תחזיק מעצמך כל כך גדול וכו', ואז תמצא בקלות בת זוג שתתאים לך.

אקווה להקדוש ברוך הוא שיהיה לך שכל ותקיים את כל מה שכתוב כאן, ותראה להתחתן מה שיותר מהר, כי כך אמר מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות יום הכיפורים הלכה א' אות א') מי שאינו נשוי הוא פגום בברית, וכן כתב (לקוטי הלכות נחלות הלכה ג' אות ב') מבואר בדברי רבנו ז"ל שחתונה הוא תיקון הברית, כי כל הנישואין של ישראל על פי דת תורתנו הקדושה כולם הם בבחינת תיקון הברית; ולכן צריכים להיזהר להתחתן מה שיותר מהר שזה בעצמו תיקון הברית, כי מי שהוא פלג גוף (חצי גוף, זאת אומרת שאינו נשוי) הוא פגום בברית, ולכן אשרי מי שמתחתן מה שיותר מהר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 
שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן