תפילין נדירות מסיביר:


שמחת הבר מצוה לנכד מו״ר הרה״צ שליט״א

בליל חמישי כ״ז ניסן, התקיימה ביבנאל עיר ברסלב שמחת הבר מצוה לבחור החשוב יחזקאל שרגא אדלשטיין נ״י – נכד מורנו הרה״צ שליט״א, השמחה התקיימה בבית המדרש הגדול ״היכל מוהרא״ש״, בהשתפפות אנשי שלומנו שבאו להשתתף בשמחתו של הצדיק.

בצילא דמהימנותא:


מוצאי יו״ט ראשון ב״היכל מוהרא״ש״

תיעוד ממוצאי יו״ט הראשון ביבנאל עיר ברסלב, קהל אנ״ש מסתופפים בצלו של ראש חברותנו הרה״צ שליט״א, לקבל דברי אלוקים חיים המעוררים להכניס אורות החג בתוכנו – לחיות עמהם חיים טובים ונעימים כל השנה

הלווית ר׳ יצחק רוזנברג ז״ל ביבנאל עיר ברסלב

בערב שבת קודש פרשת מצורע, התקיימה הלוויתו של הר״ר יצחק רוזנברג ז״ל – מחשובי אנ״ש שזכה לשמש את מוהרא״ש זי״ע בענייני רפואה, המנוח נטמן בבית החיים ביבנאל סמוך לציון הקדוש.

גלריה:


וואך נאכט – ברית יצחק לנין מו״ר הרה״צ שליט״א

בליל שני פרשת תזריע, נערכה ב״שטיבל מוהרא״ש״ סעודה לכבוד ליל הברית יצחק – וואך נאכט לנין מו״ר שליט״א, בן לנכדו ר׳ חיים ישעיה דיפריס הי״ו, חתן הרה״ח ר׳ אלימלך שארף שליט״א. בשמחה השתתף הרה״ג ר׳ יואל ראטה שליט״א.

בפעילות עמותת ״ידידי היכל הקודש״:


ילדי עיר ברסלב אוגרים כוח בפעילות חינוכית מרתקת

עמותת ידידי היכל הקודש – העוסקת בשגשוג הפעילות של קהילתנו הקדושה, ארגנה בשבוע האחרון, תוכנית חינוכית מרתקת עבור ילדי קהילתנו, לתת נייחא למוחין ולהתאוורר בהצגה על טהרת הקודש

זכותו יגן עלינו:


לצפיה: מו״ר הרה״צ שליט״א בהילולת זקנו הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי״ע – שיחה אחר שחרית ב״שטיבל מוהרא״ש״

לכבוד יום כ״א אדר – הילולת זקנו הרה״ק הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי״ע, ערך מו״ר הרה״צ שליט״א מסיבת לחיים אחר תפילת שחרית ב״שטיבל מוהרא״ש״, ונשא שיחה נפלאה להתחזק מדרכו הקדושה של בעל ההילולא.

תפילין נדירות מסיביר:


שמחת הבר מצוה לנכד מו״ר הרה״צ שליט״א

בליל חמישי כ״ז ניסן, התקיימה ביבנאל עיר ברסלב שמחת הבר מצוה לבחור החשוב יחזקאל שרגא אדלשטיין נ״י – נכד מורנו הרה״צ שליט״א, השמחה התקיימה בבית המדרש הגדול ״היכל מוהרא״ש״, בהשתפפות אנשי שלומנו שבאו להשתתף בשמחתו של הצדיק.

בצילא דמהימנותא:


מוצאי יו״ט ראשון ב״היכל מוהרא״ש״

תיעוד ממוצאי יו״ט הראשון ביבנאל עיר ברסלב, קהל אנ״ש מסתופפים בצלו של ראש חברותנו הרה״צ שליט״א, לקבל דברי אלוקים חיים המעוררים להכניס אורות החג בתוכנו – לחיות עמהם חיים טובים ונעימים כל השנה

הלווית ר׳ יצחק רוזנברג ז״ל ביבנאל עיר ברסלב

בערב שבת קודש פרשת מצורע, התקיימה הלוויתו של הר״ר יצחק רוזנברג ז״ל – מחשובי אנ״ש שזכה לשמש את מוהרא״ש זי״ע בענייני רפואה, המנוח נטמן בבית החיים ביבנאל סמוך לציון הקדוש.

גלריה:


וואך נאכט – ברית יצחק לנין מו״ר הרה״צ שליט״א

בליל שני פרשת תזריע, נערכה ב״שטיבל מוהרא״ש״ סעודה לכבוד ליל הברית יצחק – וואך נאכט לנין מו״ר שליט״א, בן לנכדו ר׳ חיים ישעיה דיפריס הי״ו, חתן הרה״ח ר׳ אלימלך שארף שליט״א. בשמחה השתתף הרה״ג ר׳ יואל ראטה שליט״א.

בפעילות עמותת ״ידידי היכל הקודש״:


ילדי עיר ברסלב אוגרים כוח בפעילות חינוכית מרתקת

עמותת ידידי היכל הקודש – העוסקת בשגשוג הפעילות של קהילתנו הקדושה, ארגנה בשבוע האחרון, תוכנית חינוכית מרתקת עבור ילדי קהילתנו, לתת נייחא למוחין ולהתאוורר בהצגה על טהרת הקודש

זכותו יגן עלינו:


לצפיה: מו״ר הרה״צ שליט״א בהילולת זקנו הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי״ע – שיחה אחר שחרית ב״שטיבל מוהרא״ש״

לכבוד יום כ״א אדר – הילולת זקנו הרה״ק הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי״ע, ערך מו״ר הרה״צ שליט״א מסיבת לחיים אחר תפילת שחרית ב״שטיבל מוהרא״ש״, ונשא שיחה נפלאה להתחזק מדרכו הקדושה של בעל ההילולא.

דילוג לתוכן