האם אדם צריך לדעת את מעלותיו? אני מרגיש בקטנות המוחין ואני נופל

שאלה:

לכבוד מזכה הרבים, דולה ומשקה מתורת רבו מוהרא"ש זי"ע, הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א.

א. ידוע שענווה אמיתית היא הכרת מעלות עצמו ועם זה לדעת שהכל הוא מהשם יתברך ולית לי' מגרמי' כלום (ואין לו מעצמו כלום). ולעומת זאת מובא ב'מאור ושמש' (פרשת ויקרא ד"ה יש לפרש): צריך האדם באמת להיות שפל בעצמו לידע גנות מידותיו ולא ולא ימצא בעצמו שום מעלה וכו'. עכלה"ק. שדבריו לכאורה קשים לי ואינם מסתדרים עם השיטה הנ"ל הכתובים מהספה"ק צריך לדעת מעלת עצמו, וה'מאור ושמש' אומר שצרך לגנות כל מידה שבו. (וזה גם לכאורה נוגד לדברים בלקו"מ תורה רפ"ב המדברת מעניין מציאת הנקודות טובות בעצמו.) אודה להרה"צ שליט"א אם יואיל לבאר לי .

ב. אני מרגיש תקופה ממושכת שאני בקטנות המוחין, פתאום באו לי רצונות אחרים, וחוסר חשק וכו' בשילוב תקופת קטנות המוחין והתחלת גיל ההתבגרות, אזי ליצר הרע לא קשה להפילני. וכמובן במומחיותו הרבה הוא מוליך צעד אחר צעד ומוריד לאט, לאט הגדרים והסייגים עד שגרם שנפלתי לבירא עמיקתא, לא עליכם, ואני נופל בדרך קבע (כמובן שהנפילות הם בייחס לגילי הצעיר, י"ג וחצי, אך מכל מקום הם עבירות רח"ל), ואני מוצא את עצמי קרוע בין האמת שאני יודע, לרדיפה המטופשת אחרי התאוות, ההסתובבות סביב עצמי במרדף בלתי נגמר. עוד לפני כמה זמן היו לי עוד זמני רצוא והתעלות, והיה עוד איזה מאבק, אך כעת כמעט ואין עולים לי הרהורי תשובה, עד כדי כך נפלתי. ואני אנא אני בא?! (אנא שהרה"צ שליט"א יואיל להתפלל בעבורי ברוחניות)

ג. אני ב"ה נמנה על עדת חסידי חב"ד, ובחצי שנה האחרונה התחלתי ללמוד ספרי חסידות ברסלב, בעיקר את כתבי מוהרא"ש. זכיתי לסיים שני כרכים מסדרת הספרים הנפלאה שלכם 'שיחות מוהרא"ש'. ברעיוני עלה רעיון לקבץ את השיחות שלכם על סדר פרשיות השבוע לספר, עם עריכה טובה והגהה, בינתיים ערכתי את פרשת בראשית תשע"ט. ורציתי לשאול האם הדבר מוסכם עליכם, או אולי יש לכם איזו סיבה לשלילת הדבר.

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום א' לס' נשא ראש חודש סיון מ"ה למ"טמונים תש"פ

שלום וברכה וכל טוב סלה לקראת ידידי הבחור יניק וחכם … נרו יאיר ויזרח לנצח.

לנכון קיבלתי מכתביך, ונהנתי מאד לראות עוצם תשוקתך אל הקדושה ולהיות איש כשר, והגם שצעיר לימים אתה, רק כחצי שנה אחרי הבר מצוה, אבל ברוך ה' זכית לקנות ידיעות רבות בתורה ובחסידות, ולא בחנם שהבעל דבר אורב עליך ומנסה להחליש דעתך ולזרוק אותך בפח רחמנא ליצלן, כדי שתעזוב את הרצון, ואז ניצח אותך לגמרי חס ושלום, אבל אתה ידידי, תהיה יותר חכם מזה, ותברח מכל מיני בלבולים וחלישות הדעת, רביז"ל לימד אותנו עצה נפלאה מאד נגד כל הערמומיות של הס"מ וכת דיליה, והיא העצה של תפילה והתבודדות, שיבחר אדם לעצמו מקום פנוי שאין שם בני אדם, וילך ויפרש כל שיחתו לפני השם יתברך בתמימות  ובפשיטות גמורה, ויפרט לפניו יתברך בפרטי פרטיות את כל מה שעובר עליו, כל הירידות וכל הנפילות וכל החלישות הדעת וכו' וכו', ודבר זה מכניס באדם אמונה ובטחון חזק, שיתחיל להרגיש שאינו לבד, רק "מלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיניה", וגם בתוך ירידותיו השם יתברך נמצא עמו, וכמו שאומר דוד המלך עליו השלום (תהלים קל"ט) אנא מפניך אברח וגו' ואציעה שאול הנך, אפילו אם הצעתי לעצמי מיטה בשאול תחתית רחמנא ליצלן, גם שם "הנך" כי לית אתר פנוי מיניה כלל, ועל כן תפסיק לחקור ולדרוש אם אתה בגדלות או בקטנות, אם אתה בזעיר אנפין או במלכות, תקום מהר ממקום שאתה נמצא ותתחיל להשתוקק אחריו יתברך ברצון מופלג, ותתוודה לפניו יתברך בפה מלא על כל מה שעבר ועובר עליך, ותגיד לו יתברך, שלא רצית לנפול ולחטוא חס ושלום, רק הס"מ התגבר עליך וכו', ותבקש עזר וסיוע ממנו יתברך שתוכל להחזיק מעמד, כי אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יוכל לו, ואז באותו שעה אתה עולה לא לעולם הבריאה ולא לעולם האצילות, אלא עד עתיק יומין, עד מדת הכתר, רצון שברצונות, כי אצל הקדוש ברוך הוא חשוב מאד הרצון של אדם, שאינו מתייאש משום דבר שבעולם, רק מקיים (מיכה פרק ז) כִּי נָפַלְתִּי קָמְתִּי, כִּי אֵשֵׁב בַּחשֶׁךְ ה' אוֹר לי. ולכן תיקח בידיך כל הכוחות של ימי הנערות שלך, ותכניס הכל בעבודת השם, וכדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' מ"ט) שהוא מעלה גדולה כשעדיין יש לאדם יצר הרע, כי  יכול לקחת את כל החמימות וההתלהבות של היצר הרע, ולהכניס אותו בעבודת ה', עיין שם, ולכן חילך לאורייתא, ותכניס הכל בתורה ובעבודת השם יתברך, ואז תראה איך יתהפך הכל לטובה, ותהיה חידוש גדול בעזרת השם יתברך .  ואז ממילא כבר יתורץ כל השאלות שלך, כי מיד שתבטל עצמך לגמרי, ותשליך כל החכמות והחקירות שלך, אז תבין היטיב איך אדם יכול לגנות כל המדות שבו, ולא ימצא בעצמו כלום, ואף על פי כן לא יזיק לו, כי מחמת שביטל עצמו לגמרי באור האין סוף ברוך הוא, "ולית ליה מגרמיה כלום", הוא מסתכל על עצמו כמו המסתכל על בן אדם שני, ואינו עושה מעצמו שום ישות ומציאות כלל, לא בעלייה ולא בירידה, ואף על פי שהוא יודע שיש לו מדות רבות שעליו לתקן, אבל לוקח את זה לסולם המוצב ארצה לעלות לרום השמים, ואין זה מחליש את דעתו כלל.

ויש לשון מוזהב של מוהרנ"ת ז"ל (תלמיד רביז"ל) בספר ליקוטי תפלות שלו (תפילה י"א) "וְתַעַזְרֵנִי שֶׁאֲפִלּוּ בְּשָׁעָה שֶׁתְּזַכֵּנִי לַעֲשֹוֹת טוֹב, שֶׁלֹּא אֵדַע מֵעַצְמִי כְּלָל", הרי תראה ידידי איזה סוג ביטול הוא זה באור האין סוף ברוך הוא, שאפילו אדם עושה טוב, מצוות ומעשים טובים עד  לשמים, אבל "אינו יודע מעצמו כלל"!, ולכן כלך לך מקטנות המוחין ומחלישות הדעת, ותעלה עצמך מ'בירא ע'מיקתא ל'איגרא ר'מא ראשי תיבות לעמ"ר (עי' ספר המדות אות ספירת העומר חלק סי' ג'), ותכין עצמך לקראת חג שבועות הקדוש שבו אנחנו מקבלין את התורה מחדש. וזכור תזכור שרביז"ל הוריש לנו סדר דרך הלימוד (עי' שיחות הר"ן סי' ע"ו), שעל ידה יכול אדם לטייל בכל מקומות התורה, ולסיים אותם פעם אחר פעם, שיתחיל מתחילת התנ"ך והמשניות והש"ס וכו' וכו', וילמד ויגרוס דף אחד דף עד שיסיים הכל, עיין שם, וזה מדובר גם לבחור צעיר כמוך, כי תהלה לאל נמצאים אצלינו בחורים צעירים שעד הבר מצוה שלהם כבר עשו סיום הש"ס בבלי ירושלמי ותוספתא, ולכן תתחיל התחלה חדשה מעכשיו, ואז לא תתחרט כלל לא בזה ולא בבא, וטוב לך לנצח.

בענין סידור והכנת כמה מדיבורינו לדפוס וכו', אבקשך מאד שמקודם שאתה מדפיס שום דבר תשלח לי העתק מדויק מזה, ואז נוכל לטכס עצה איך ומה  להדפיס – הוכפל הדבר – לשלוח לי מקודם העתק מכל דבר שאתה רוצה להדפיס, והקדוש ברוך הוא יזכינו להיות ממזכי הרבים תמיד שיש להם הבטחה מחכמינו הקדושים שאין חטא בא על ידם, ונזכה למלאות כל העולם כולו עם לימודי רביז"ל ודיבורי אמונה ויראת שמים, ויתקיים בנו מקרא שכתוב (ישעיה יא) כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

תגובה אחת

  1. תודה רבה לכם על האתר הקדוש!!!
    מחיה מתים, מעורר ישנים, ומקיץ נרדמים!!!
    אשריכם!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן