המצב בבית מאד דחוק, האם בעלי צריך לצאת יותר לבקש צדקה?

שאלה:

לכבוד מו"ר הרה"צ שליט"א.

ברצונינו להודות לצדיק על כל החיזוקים והשכל בעבודת ה' שאתם נותנים לנו, וגם יישר כח על הספר הקדוש "חיי מוהרא"ש" אנו קוראים בזה ומחיים את עצמינו מאד.

רצינו לשאול את הצדיק שאלה, לצערנו הרב יש לנו חובות גדולים שהגיעו עד הוצאה לפועל, אנחנו מנסים לצמצם אותם כל פעם אבל זה קשה. בעלי התחיל עכשיו בס"ד תהליך עם עורך ומקווים בעזרת ה' לטוב.
בעלי יוצא לאסוף צדקה כמעט כל יום עם המלצה של אחד המוצי"ם, אבל לכמה שעות בודדות, אנחנו מאמינים באמונה שלימה שמה שצריך להגיע לנו יגיע בכל דרך, והוא עושה השתדלות, ואנחנו באמת רואים ניסים ברוך ה', אבל המצב עדיין דחוק, אני אומרת לו שיתמיד לצאת כל יום ויום ויותר ימים ושעות כי בכל זאת זה כן יכול להכניס יותר כסף.

שאלתנו היא: האם שימשיך לצאת מידי יום ביומו ויותר שעות או שיעשה כמו שעשה עד עכשיו וה' ישלח מה שמגיע? בינתיים הוא יוצא עם המלצה ואנחנו רוצים שהוא יזכה להפיץ קונטרסים, אם הצדיק יכול לחזק אותו בענין הזה, כי הוא צריך דחיפה. מה שהצדיק יגיד נעשה!
יישר כח גדול.

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ד' לסדר בהעלותך [בא"י] י"א סיון תש"פ.

שלום רב אל … שיחיו נצח.
לנכון קיבלתי מכתבכם, ומאד שמחתי לשמוע הטוב ממכם.

אודות פרנסה, זה ברור שמפתח הפרנסה ביד הקדוש ברוך הוא, וכל מה שמוכן לאדם יגיע אליו, עם כל זאת מה טוב ומה נעים כשיש לאדם איזה כלי שיכול לקבל בתוכו את ברכת ה', וכמו שכתוב (דברים יד כט)  למען יברכך ה' אלקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה, וכן אמר רביז"ל (עי' חיי מוהר"ן סי' תס"ה), שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום, נמצא שכל אדם יש לו שעה, וכשעוסק במשא ומתן יכול להיות שבאותו השעה שיש לו, ירויח ממון הרבה מאחר שאותה השעה היא שלו, על כן יכול להיות שיזמין לו השם יתברך איזה הצלחה גדולה בעסק שלו שהוא עוסק, ויכול להרויח באותה השעה שלו רווח גדול, עיין שם.

ועכשיו אני שואל אתכם, איזה עסק יכול להיות יותר גדול ורווחי מלזכות נשמות ישראל עם דיבורי אמונה ויראת שמים, ולהפיץ ספרי רביז"ל בעולם?! שהרי בעסק זה מצילים נפשות רבות אין מספר ומרוויחים רווח רוחני ורווח גשמי גם יחד, ועל כן אם את כותבת שבעלך הולך ממילא לקבץ צדקה עם המלצה וכו' למה שבאותה שעה לא יזכה אחינו בני ישראל עם ספרי רביז"ל ויפיץ קונטרסים וספרים בעולם, ונמצא שאינו רק מקבל ומקבץ ואוסף צדקה, אלא נותן ומפיץ ומזכה את כולם, וגם באותו שעה עושה כלי נפלא לקבל בתוכו ברכת ה', וכשיגיע "השעה" שלו, יכול לקבל בתוכה שפע גדול, ומוהרא"ש זי"ע תמיד הבטיח שמי שיעסוק בהפצה אף פעם לא יחסר לו פרנסה, ותמיד יהיה לו כסף בכיס, ואם כן יש לבעלך אומנות טובה מאד שיכול לזכות אחינו בני ישראל עם ספרי רביז"ל, ועל ידי זה יהיה לכם שפע קודש ולא יחסר לכם שום דבר כלל.

על כן אל תחתו ואל תפחדו כלל, תתאמצו להפיץ אור רביז"ל בעולם, ואת תחזקי את בעלך על כך, והקדוש ברוך הוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם ותצאו מכל החובות, ויכנס לכם רוב שפע ברוחניות ובגשמיות גם יחד. 

המאחל לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן