חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס "ימי חנוכה הקדושים"
ברסלב שלי

קונטרס "ימי חנוכה הקדושים"

קונטרס "ימי חנוכה הקדושים" יגלה נוראות נפלאות ממעלת הימים הקדושים האלו, שמאיר בהם האור הגנוז מששת ימי בראשית, למי שיתבונן

קרא עוד ←
קונטרס "טומאת יון"
ברסלב שלי

קונטרס "טומאת יון"

קונטרס "טומאת יון" יגלה מה זו טומאת היונים, ואיך יכולים ללחום נגדם, ויחזק את כל בר ישראל שלא יפול בדעתו

קרא עוד ←
קונטרס "אור הנר"
ברסלב שלי

קונטרס "אור הנר"

קונטרס "אור הנר" גילויים נוראים ונפלאים בסוד אור נר חנוכה, ואל מה יכולים לזכות אז. בנוי ומיוסד על פי דברי רבינו

קרא עוד ←
קונטרס "הנרות הללו"
ברסלב שלי

קונטרס "הנרות הללו"

קונטרס "הנרות הללו" יגלה מעלת הדלקת נרות חנוכה, ואיך שאז נמשך אור הגאולה, אורו יתברך, בגילוי עצום עד מאוד,  כי אז נתגלה

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת מקץ שבת חנוכה ה'תשס"ט
בראשית

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת מקץ שבת חנוכה ה'תשס"ט

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב'

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת מקץ שבת חנוכה ה'תשס"ט
בראשית

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת מקץ שבת חנוכה ה'תשס"ט

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
חנוכה במשנתו של מוהרא"ש
חגים בספרי מוהרא"ש

חנוכה במשנתו של מוהרא"ש

חנוכה במשנתו של הצדיק מיבנאל הוא היה אומר: "בעת הדלקת נרות חנוכה, אז הוא עת רצון גדול בשמים, ויכולים לפעול

קרא עוד ←
דרוש נאה לחנוכה (מתוך ספר מקור השמחה)
חגים בספרי מוהרא"ש

דרוש נאה לחנוכה (מתוך ספר מקור השמחה)

דרוש נאה לחנוכה(העתק מספר מקור השמחה) ימי חנוכה הם ימי הודאה, כמו שאומרים (בהוספה לתפלת העמידה בחנוכה): ״וקבעו שמונת ימי

קרא עוד ←
קונטרס "ימי חנוכה"
ברסלב שלי

קונטרס "ימי חנוכה"

מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר, אשר בימי חנוכה מרגישים הארה גדולה ונפלאה מאד, כי הם ימי חל, עם כל זאת אומרים

קרא עוד ←
קונטרס ימי ספירת העומר
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס ימי ספירת העומר

יגלה מעלת הימים האלו, ואיך עיקר התיקון לכל בר ישראל הוא רק אהבת ישראל, לאהוב את כל בר ישראל כנפשו,

קרא עוד ←
קונטרס ימי הספירה
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס ימי הספירה

יבאר עניין ספירת העומר בטוב טעם ודעת, ויסביר איך שזה שייך לכל אחד ואחד, ומה צריך האדם לעשות בימים אלו,

קרא עוד ←
קונטרס ספירת העומר
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס ספירת העומר

יגלה ממעלת ימי הספירה, שבהם יכולים לזכות לצאת מהטומאה ולהכנס אל הקדושה, ואיך שצריכים לסלק את חכמתו המדומת, ולהכניס עצמו

קרא עוד ←