חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס ל"ג בעומר
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס ל"ג בעומר

לימוד ותפילה נוראה נפלאה ויקרה עד מאוד, ללמוד ולהתפלל ביום הקדוש הזה. בנוי ומיוסד על פי דברי רבינו הקדוש והנורא, אור

קרא עוד ←
קונטרס קדושת ל"ג בעומר
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס קדושת ל"ג בעומר

יגלה ויבאר את מעלת היום הקדוש והנורא, יומא דהילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ומה יכולים לזכות בזה

קרא עוד ←
קונטרס מעלת ל"ג בעומר
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס מעלת ל"ג בעומר

בו תבואר מעלת היום המקודש לעם ישראל, יומא דהילולא דבר יוחאי, שאז נפתחים שערי השמחה בכל העולמות, והוא יום מיוחד

קרא עוד ←
קונטרס סגולת ל"ג בעומר
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס סגולת ל"ג בעומר

יגלה נוראות ונפלאות ממעלת היום הקדוש ל"ג בעומר, יום ההילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ואשרי מי שבא

קרא עוד ←
קונטרס זכות ל"ג בעומר
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס זכות ל"ג בעומר

בו תבואר מעלת האדם הזוכה לעלות אל ציון רבי שמעון בר יוחאיבל"ג בעומר במירון, אשר אז עומד התנא הקדוש הזה,ומחלק

קרא עוד ←
קונטרס הארת ל"ג בעומר
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס הארת ל"ג בעומר

בו יבואר גודל ההארה שמאירה בעולם ביום הקדוש והנורא הילולא של רבי שמעון בן יוחאי, אשר בזכותו אנו קיימים. בנוי

קרא עוד ←
קונטרס גדולת ל"ג בעומר
חגים בספרי מוהרא"ש

קונטרס גדולת ל"ג בעומר

בו תבואר מעלת היום הגדול והנורא,יומא דהילולא רבא, יום שמחתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי,זכותו יגן עלינו, ומה

קרא עוד ←
קונטרס חג כשר ושמח
חגים בברסלב שלי

קונטרס חג כשר ושמח

בו תבואר מעלת חג הפסח,שאז האדם יוצא לחירות מהיצר הרע,ועל-ידי אכילת מצה ולהיות זהיר מחמץ,נדבק בו יתברך, ונעשה בן חורין

קרא עוד ←
קונטרס פסח כשר ושמח
חגים בברסלב שלי

קונטרס פסח כשר ושמח

יגלה מעלת בר ישראלהזוכה לשמור את עצמו מכל מיני חמץ,שהוא חימוץ המוח ומרירות ועצבות,וממעלת אכילת מצה, שהיא מאכל האמונה הקדושה,להאמין

קרא עוד ←
קונטרס זמן חרותנו
חגים בברסלב שלי

קונטרס זמן חרותנו

יגלה מעלת הזוכה לשמוח בימי הפסח הקדושים,ולהמשיך על עצמו מוחין קדושים,הארת האין סוף ברוך הוא המאירה אז. בנוי ומיוסד על

קרא עוד ←
קונטרס חג החרות
חגים בברסלב שלי

קונטרס חג החרות

בו תבואר מעלת חג הפסח,שאז האדם יוצא לחירות מהיצר הרע,ועל-ידי אכילת מצה ולהיות זהיר מחמץ,נדבק בו יתברך, ונעשה בן חורין

קרא עוד ←
קונטרס שמחת הפסח
חגים בברסלב שלי

קונטרס שמחת הפסח

יגלה את גודל מעלת בר ישראל, ששמח בחג הפסח עם המצוות הקדושות השיכות לחג הקדוש הזה: אכילת מצה וד' כוסות

קרא עוד ←