לצפיה: מו״ר הרה״צ שליט״א בהילולת זקנו הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי״ע – שיחה אחר שחרית ב״שטיבל מוהרא״ש״

לכבוד יום כ״א אדר – הילולת זקנו הרה״ק הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי״ע, ערך מו״ר הרה״צ שליט״א מסיבת לחיים אחר תפילת שחרית ב״שטיבל מוהרא״ש״, ונשא שיחה נפלאה להתחזק מדרכו הקדושה של בעל ההילולא.

רצונות אדירים אצל אנ״ש בכינוסים למען ״קלויז מוהרא״ש״

לכבוד הקמפיין הגדול ״הריני מקשר עצמי״ שנערך בשבוע שעבר, התקיימו שלושה כינוסים גדולים לאנשי שלומנו, בהם התגלו רצונות חזקים של אנשי שלומנו לזכות לקחת חבל בבנין הגדול שיבנה בע״ה בנחלת היכל הקודש בעיר אומן, סמוך ונראה לציון רבינו ז״ל.

הילולת מוהרא״ש הקדוש זי״ע ביבנאל עיר ברסלב

אלפים רבים עלו ביום ההילולא קדישא לציון הצדיק ביבנאל עיר ברסלב, סעודת ההילולא המרכזית התקיימה בבית המדרש הגדול ״היכל מוהרא״ש״ בעיר, בראשות גדול התלמידים מו״ר הרה״צ שליט״א.

״כל פרי והטעם הייחודי שלו״ • שיחה בטיש חמשה עשר בשבט אצל מורנו הרה״צ שליט״א, וידאו ותמונות

בליל חמשה עשר בשבט, ערך מורנו הרה״צ שליט״א את שולחנו הטהור לכבוד היום, בבית המדרש הגדול ״היכל מוהרא״ש״ ביבנאל עיר ברסלב, ונשא שיחה בלהבות אש איך אנו יכולים לחזק עצמנו וללמוד לימודי חיים מעניינו של יום לעבודת השם תמימה.

גלריה ראשונית: העליה ההמונית לציון מוהרא״ש זי״ע בליל ההילולא קדישא

אלפים כבר זכו לפקוד את ציונו הקדוש של מוהרא״ש זי״ע ביבנאל עיר ברסלב, לשפוך שיח, לפעול ישועה שלימה מן השמים, ולקבל המתנות שמחלק הצדיק ביום הילולא דיליה. ברסלב שלי מגיש גלריה ראשונית מליל ההילולא, בע״ה נעלה גלריה מקיפה מיום ההילולא כולו.

״שפת הנחל״ חלק ד׳ רואה אור בפעם הראשונה

ערב הילולת עטרת ראשנו מוהרא״ש זי״ע, שמחה בקרב חסידי ברסלב לרגל הופעת חלק ד׳ של הספר הקדוש ״שפת הנחל״, ביאורו של מוהרא״ש ז״ל על הספה״ק ליקוטי מוהר״ן.

מורנו הרה״צ שליט״א בביקור חיזוק ב״גני מוהרא״ש״

בגני מוהרא״ש – מקום טיפוח הנשמות הרכות של קהילתנו הקדושה בדרך הצדיקים האמתיים, זכו בשבוע העבר לביקור מורנו הרה״צ שליט״א, שהגיע לשאוב מלוא חפניים נחת דקדושה ולחזק את העוסקים במלאכת החינוך הקדושה להמשיך בפועלם הטוב.

מורנו הרה״צ שליט״א בציון הרמב״ם זי״ע לרגל יום ההילולא

בליל שישי העבר עלינו לטובה, נסע מו״ר הרה״צ שליט״א לעיה״ק טבריה הסמוכה, לפקוד את ציון הרמב״ם הקדוש זי״ע, לכבוד יום ההילולא, ושאר קברי הצדיקים הסמוכים, והעתיר בשיחה ארוכה על הציון הקדוש למען הכלל והפרט

מו״ר הרה״צ שליט״א בהדלקת הנרות מוצאי שבת חנוכה

לאחר שבת מרוממת – שבת חנוכה, אחד מזמני ההתקבצות של חסידי ברסלב יחדיו להתחזק מאור רבינו הקדוש, בה הגיעו לשבות ביבנאל אורחים רבים שחפצו לשבות בצל אור הצדיק ולהתחמם בנעימות עצות רבינו ז״ל הנפלאות. הדליק מו״ר ראש חבורתנו שליט״א את המנורה בהיכל מוהרא״ש עם קהל אנ״ש.

לצפיה: מו״ר הרה״צ שליט״א בהילולת זקנו הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי״ע – שיחה אחר שחרית ב״שטיבל מוהרא״ש״

לכבוד יום כ״א אדר – הילולת זקנו הרה״ק הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי״ע, ערך מו״ר הרה״צ שליט״א מסיבת לחיים אחר תפילת שחרית ב״שטיבל מוהרא״ש״, ונשא שיחה נפלאה להתחזק מדרכו הקדושה של בעל ההילולא.

רצונות אדירים אצל אנ״ש בכינוסים למען ״קלויז מוהרא״ש״

לכבוד הקמפיין הגדול ״הריני מקשר עצמי״ שנערך בשבוע שעבר, התקיימו שלושה כינוסים גדולים לאנשי שלומנו, בהם התגלו רצונות חזקים של אנשי שלומנו לזכות לקחת חבל בבנין הגדול שיבנה בע״ה בנחלת היכל הקודש בעיר אומן, סמוך ונראה לציון רבינו ז״ל.

הילולת מוהרא״ש הקדוש זי״ע ביבנאל עיר ברסלב

אלפים רבים עלו ביום ההילולא קדישא לציון הצדיק ביבנאל עיר ברסלב, סעודת ההילולא המרכזית התקיימה בבית המדרש הגדול ״היכל מוהרא״ש״ בעיר, בראשות גדול התלמידים מו״ר הרה״צ שליט״א.

״כל פרי והטעם הייחודי שלו״ • שיחה בטיש חמשה עשר בשבט אצל מורנו הרה״צ שליט״א, וידאו ותמונות

בליל חמשה עשר בשבט, ערך מורנו הרה״צ שליט״א את שולחנו הטהור לכבוד היום, בבית המדרש הגדול ״היכל מוהרא״ש״ ביבנאל עיר ברסלב, ונשא שיחה בלהבות אש איך אנו יכולים לחזק עצמנו וללמוד לימודי חיים מעניינו של יום לעבודת השם תמימה.

גלריה ראשונית: העליה ההמונית לציון מוהרא״ש זי״ע בליל ההילולא קדישא

אלפים כבר זכו לפקוד את ציונו הקדוש של מוהרא״ש זי״ע ביבנאל עיר ברסלב, לשפוך שיח, לפעול ישועה שלימה מן השמים, ולקבל המתנות שמחלק הצדיק ביום הילולא דיליה. ברסלב שלי מגיש גלריה ראשונית מליל ההילולא, בע״ה נעלה גלריה מקיפה מיום ההילולא כולו.

״שפת הנחל״ חלק ד׳ רואה אור בפעם הראשונה

ערב הילולת עטרת ראשנו מוהרא״ש זי״ע, שמחה בקרב חסידי ברסלב לרגל הופעת חלק ד׳ של הספר הקדוש ״שפת הנחל״, ביאורו של מוהרא״ש ז״ל על הספה״ק ליקוטי מוהר״ן.

מורנו הרה״צ שליט״א בביקור חיזוק ב״גני מוהרא״ש״

בגני מוהרא״ש – מקום טיפוח הנשמות הרכות של קהילתנו הקדושה בדרך הצדיקים האמתיים, זכו בשבוע העבר לביקור מורנו הרה״צ שליט״א, שהגיע לשאוב מלוא חפניים נחת דקדושה ולחזק את העוסקים במלאכת החינוך הקדושה להמשיך בפועלם הטוב.

מורנו הרה״צ שליט״א בציון הרמב״ם זי״ע לרגל יום ההילולא

בליל שישי העבר עלינו לטובה, נסע מו״ר הרה״צ שליט״א לעיה״ק טבריה הסמוכה, לפקוד את ציון הרמב״ם הקדוש זי״ע, לכבוד יום ההילולא, ושאר קברי הצדיקים הסמוכים, והעתיר בשיחה ארוכה על הציון הקדוש למען הכלל והפרט

מו״ר הרה״צ שליט״א בהדלקת הנרות מוצאי שבת חנוכה

לאחר שבת מרוממת – שבת חנוכה, אחד מזמני ההתקבצות של חסידי ברסלב יחדיו להתחזק מאור רבינו הקדוש, בה הגיעו לשבות ביבנאל אורחים רבים שחפצו לשבות בצל אור הצדיק ולהתחמם בנעימות עצות רבינו ז״ל הנפלאות. הדליק מו״ר ראש חבורתנו שליט״א את המנורה בהיכל מוהרא״ש עם קהל אנ״ש.

דילוג לתוכן