חדש בברסלב

עכשיו זה קורה! הנחת אבן הפינה לבניין הגדול "היכל הקודש" אומן
home

עכשיו זה קורה! הנחת אבן הפינה לבניין הגדול "היכל הקודש" אומן

בעזהי"ת מו"ר רב יצחק לעזער שליט"א נוסע לעיר הקודש אומן וקברי צדיקים באוקראינה בימים ג'-ה' פרשת חוקת (פרשת קורח בחו"ל)  [2/7 עד 4/7]. סדר הנסיעה (עדיין ייתכנו שינויים קטנים בזמני האירועים הפנימיים, אבל תאריכי הנסיעה

קרא עוד ←
המכתב השבועי פ' שלח ה'תשע״ט מאת מו"ר הרה"צ שליט"א
news

המכתב השבועי פ' שלח ה'תשע״ט מאת מו"ר הרה"צ שליט"א

בעזרת ה׳ יתברך יום ו׳ ערב שבת קודש לס' נשא [בא״י] במדבר [בחו״ל] ד׳ סיון ה׳תשע״ט החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב, עיר השמחה, ודי בכל

קרא עוד ←
"שיחות מוהרא"ש" – חובות
news

"שיחות מוהרא"ש" – חובות

מוהרא"ש (נ"י) זי"ע אמר, שכל דיבור מרבנו ז״ל הוא עצה נוראה ונפלאה אפילו בגשמיות, ולקח לדוגמא ענין החובות, אשר יש בני־אדם שמכניסים עצמם בחובות, ובכל פעם שיש להם רק אפשרות ללוות הם לווים בלי שום

קרא עוד ←
אמרי מוהרא"ש זי"ע (ו)
news

אמרי מוהרא"ש זי"ע (ו)

הקדמה אמר הכותב והמלקט את האמרות האלו, אשר הם אמרות ה׳ אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים, בדרכי האמונה הקדושה הצרופה, כפי שקבלנו מאבותינו ורבותינו הקדושים מדור דור. הן אמת כי צעיר אנכי

קרא עוד ←
המכתב השבועי פ' במדבר כו' אייר ה'תשע״ט מאת מו"ר הרה"צ שליט"א
news

המכתב השבועי פ' במדבר כו' אייר ה'תשע״ט מאת מו"ר הרה"צ שליט"א

בעזרת ה' יתברך יום ו' עש"ק לס' במדבר [בא"י] בחוקותי – חזק [בחו"ל] – כו אייר  ה'תשע"ט החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב,  ודי בכל אתר

קרא עוד ←