לחזק בחורים, ביקור חולים וביקור בישיבת פונוביז׳ • מו״ר הרה״צ שליט״א בעיר התורה בני ברק

ביום שלישי השבוע הגיע מו״ר הרה״צ שליט״א לבקר בעיר התורה והחסידות בני ברק, לקיים מצוות ביקור חולים ולשאת שיחת חיזוק לפני חבורת בחורים מאנ״ש
ביקור בבני ברק

ראשית הגיע מו״ר שליט״א לבית הרפואה ״תל השומר״, לבקר את האברך החשוב מאנ״ש ר׳ חיים שרגא בן רבקה נ״י, שנפצע בתאונת דרכים בדרך חזור מהקיבוץ הקדוש של רבינו ז״ל, וברוך השם מבריא בחסדי שמים, אבל עדיין צריכים את תפילותנו שיחזור לכל כוחותיו לגמרי.

משם המשיכו לבית המדרש שם נמסרה השיחה, היכל בית המדרש כבר היה גדוש בתושבי העיר שבאו לשמוע טללי חיזוק לקראת הימים הקדושים של השובבי״ם, לאחר תפילת ערבית, התיישבו לשיר ניגונים לעורר הנשמות.

לאחר גמר השירה התחיל למסור דברות קודש מלהב אש בשפת האידיש, כשבתוכן דבריו הקיף כמעט את כל היסודות שעליהם עומד בנין היכל הקודש, וקישר הכל לימי השובבי"ם הק׳, שצריכים להכניס השובבות בתורה ותפילה, והרחיב בעניין שובבי"ם בשמחה, סדר דרך הלימוד, תיקון לפגם הברית שרבינו אמר שרק הוא יודע הפשט בזוה"ק. בשילוב סיפורי קודש ועובדות ממוהרא"ש זי״ע, התעוררות לקבוע שיעורים כסדרן בכל מקצועות התורה, התבודדות, אפי' חמש דקות, סדר בהתבודדות, תודה והודאה, דיבורים טובים בין אדם לחבירו, דברי שבח בעניין התקשרות לצדיקים, וקדושת ארץ ישראל, והקפדה על טבילה במקווה בכל יום ובפרט בימי השובבי"ם הק' מלווה בר"ת וסימנים כדרכו בקודש. אנו מקווים בע״ה להעלות את השיעור לצפיה באתר.

לאחמ"כ נערכו שני סיומים על ששה סדרי משנה, ע"י  ר' מנחם פוקס נ"י וע"י ר' משה רעכניצער נ"י, וכן סיום על מסכת גיטין ע"י אחד מהבחורים.

אח"כ פתח מו"ר בריקוד ושירת ״אין שום יאוש בעולם כלל״, ואח"כ נפנה לעבר היציאה כשבתווך עוברים כל אנ"ש לברכה ועצה.

משם המשיך לביקור הוד בישיבת פוניב'ז עם כמה מלווים, וסיירו שם והראה להם החדר בו ישן בימי לימודיו בישיבה ואמר שצריכים לקרב כל הבחורים שם לאור רביז"ל.

אשרינו שזכינו!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן