ערב ראש חודש אב, זכו קבוצה מאנ"ש ליסוע להשתטח על קברי צדיקים בעיה"ק צפת תובב"א, יחד עם מורינו הרב הצדיק רבי יצחק לעזער שליט"א.

בתחילה עלו לציונו הקדוש של הרמ"ק זי"ע. ומשם לציונו הקדוש של האריז"ל, שם התבודד רבי יצחק בהתעוררות גדולה שעה ארוכה. לאחר מכן אמרו תיקון חצות ברוב עם. בדבקות ובנעימה שרו יחדיו את הפיוט 'לכה דודי' בציון הקדוש של הרה"ק רבי שלמה אלקבץ זי"ע מחברו של הפיוט.

גם השתטחו על הציונים הקדושים של רבי שמעון תלמידו ומשמשו של רבינו ז"ל, ומרן בעל הבית יוסף זי"ע.

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך! (ספר המידות אות צדיק סימן קע"ג)

דילוג לתוכן