סיפורים מחסידי ברסלב

אנשי הצדיק חלק ו'
אשר בנחל

אנשי הצדיק חלק ו'

ספר אנשי הצדיק והוא ליקוט נפלא של אמרות טהורות, עובדות ושיחות יקרות שנשמעו מפה אנשי שלומנו חסידי ברסלב האמיתיים מדור דור,

קרא עוד ←
אנשי הצדיק חלק ה'
אשר בנחל

אנשי הצדיק חלק ה'

ספר אנשי הצדיק והוא ליקוט נפלא של אמרות טהורות, עובדות ושיחותיקרות שנשמעו מפה אנשי שלומנו חסידי ברסלב האמיתיים מדור דור, תוכם

קרא עוד ←
אנשי הצדיק חלק ד'
אשר בנחל

אנשי הצדיק חלק ד'

ספר אנשי הצדיק והוא לקט נפלא של אמרות טהורות, עובדות ושיחותיקרות שנשמעו מפה אנשי שלומנו חסידי ברסלב האמיתיים מדור דור, תוכם

קרא עוד ←
אנשי הצדיק חלק ג'
אשר בנחל

אנשי הצדיק חלק ג'

ספר אנשי הצדיק והוא לקט נפלא של אמרות טהורות, עובדות ושיחותיקרות שנשמעו מפה אנשי שלומנו חסידי ברסלב האמיתיים מדור דור, תוכם

קרא עוד ←
אנשי הצדיק חלק ב'
אשר בנחל

אנשי הצדיק חלק ב'

ספר אנשי הצדיק והוא לקט נפלא של אמרות טהורות, עובדות ושיחותיקרות שנשמעו מפה אנשי שלומנו חסידי ברסלב האמיתיים מדור דור, תוכם

קרא עוד ←
אנשי הצדיק
אשר בנחל

אנשי הצדיק

ספר אנשי הצדיק והוא לקט נפלא של אמרות טהורות, עובדות ושיחותיקרות שנשמעו מפה אנשי שלומנו חסידי ברסלב האמיתיים מדור דור, תוכם

קרא עוד ←
סיפורי צדיקים לשבות אצל הצדיק
ברסלב שלי

סיפורי צדיקים לשבות אצל הצדיק

לרבנו ז״ל היה תלמיד, והיה שמו: ר׳ בער מטשהרין, ודרכו היתה לבוא בכל שנה אל רבנו ז״ל בשבת אחת קבועה,

קרא עוד ←
לימוד זכות על נשמות ישראל (מהבעל שם טוב זי"ע)
ברסלב שלי

לימוד זכות על נשמות ישראל (מהבעל שם טוב זי"ע)

מספרים על הבעל־שם־טוב הקדוש זי״ע, שהתאכסן פעם באיזו עירה, ובעל־הבית היכן שהתאכסן היה אז פרנס החדש (ראש הקהילה), ודרכו של

קרא עוד ←
"ברכת שלא עשני גוי" (סיפור מהשואה)
ברסלב שלי

"ברכת שלא עשני גוי" (סיפור מהשואה)

ואספר לך ספור נורא מאוד, שארע להרבי מקלויזינבורג זי״ע, בעת שהיה במחנה הסגר בשואה; הרשעים הארורים, חיות האדם, העבידו את

קרא עוד ←
שיחות וסיפורים הרה"צ ר' יצחק שמואל אהרן לעזער שליט"א חלק ג'
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות וסיפורים הרה"צ ר' יצחק שמואל אהרן לעזער שליט"א חלק ג'

שיחות וסיפורים מר' יצחק, פרקים מחייו והתקרבותו לכ"ק מוהרא"ש וענייני עבודת ה' ועוד . [גיליון 3] בימי צעירותו של ר'

קרא עוד ←
סיפור שסיפר אברך אחד אין שנתקרב אל דעת רביז״ל
ברסלב שלי

סיפור שסיפר אברך אחד אין שנתקרב אל דעת רביז״ל

בחור צעיר לימים היה לו כשרונות טובים מאד, יותר מבחורים אחרים בני גילו, ויהי כראות אביו שיש לבנו כשרונות בלתי

קרא עוד ←
סיפורו של אחד מאנשי שלומינו איך שספר אחד מספרי רבינו ז״ל הציל את חייו
ברסלב שלי

סיפורו של אחד מאנשי שלומינו איך שספר אחד מספרי רבינו ז״ל הציל את חייו

בעיר פיטערקוב היה איש אמיד ועושר גדול, והיה מזכיר בבנק גדול, ומחמת שמסחרו התחילו להכנס בגדולות למעלה מכוחותיו והתחיל ללוות

קרא עוד ←