זאת התורה – דברים

זאת התורה פרשת נצבים
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת נצבים

חידושי מוהרא"ש – פרשת נצבים חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת כי תבוא
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת כי תבוא

חידושי מוהרא"ש – פרשת כי תבוא חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת האזינו
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת האזינו

חידושי מוהרא"ש – פרשת האזינו חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת וילך
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת וילך

חידושי מוהרא"ש – פרשת וילך חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת כי תצא
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת כי תצא

חידושי מוהרא"ש – פרשת כי תצא חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת שופטים
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת שופטים

חידושי מוהרא"ש – פרשת שופטים חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת ראה
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת ראה

חידושי מוהרא"ש – פרשת ראה חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת עקב
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת עקב

חידושי מוהרא"ש – פרשת עקב חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת ואתחנן
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת ואתחנן

חידושי מוהרא"ש – פרשת ואתחנן חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת דברים
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת דברים

חידושי מוהרא"ש – פרשת דברים חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←