זאת התורה – ויקרא

זאת התורה פרשת בחֹֹקֹתי
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת בחֹֹקֹתי

חידושי מוהרא"ש – פרשת בחוקותי חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת בהר
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת בהר

חידושי מוהרא"ש – פרשת בהר חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את נשמות

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת אמור
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת אמור

חידושי מוהרא"ש – פרשת אמור חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת קדושים
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת קדושים

חידושי מוהרא"ש – פרשתקדושים חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את נשמות

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת אחרי מות
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת אחרי מות

חידושי מוהרא"ש – פרשתאחרי מות חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת מצורע
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת מצורע

חידושי מוהרא"ש – פרשת מצורע חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את נשמות

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת תזריע
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת תזריע

חידושי מוהרא"ש – פרשת תזריע חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת שמיני
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת שמיני

חידושי מוהרא"ש – פרשת שמיני חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את נשמות

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת צו
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת צו

חידושי מוהרא"ש – פרשת צו חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת ויקרא
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת ויקרא

חידושי מוהרא"ש – פרשת ויקרא חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את נשמות

קרא עוד ←