זאת התורה – שמות

זאת התורה פרשת תצוה
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת תצוה

חידושי מוהרא"ש – פרשת תצוה חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת תרומה
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת תרומה

חידושי מוהרא"ש – פרשת תרומה חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת משפטים
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת משפטים

חידושי מוהרא"ש – פרשת משפטים חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת יתרו
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת יתרו

חידושי מוהרא"ש – פרשת יתרו חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת בשלח
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת בשלח

חידושי מוהרא"ש – פרשת בשלח חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת בא
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת בא

חידושי מוהרא"ש – פרשת בא חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת וארא
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת וארא

חידושי מוהרא"ש – פרשת וארא חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת שמות
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת שמות

חידושי מוהרא"ש – פרשת שמות חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת פקודי
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת פקודי

חידושי מוהרא"ש – פרשת פקודי חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את נשמות

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת ויקהל
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת ויקהל

חידושי מוהרא"ש – פרשת כי תשא חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת כי תשא
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת כי תשא

חידושי מוהרא"ש – פרשת כי תשא חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←