זאת התורה פירוש על התורה מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע

זאת התורה פרשת בא
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת בא

חידושי מוהרא"ש – פרשת בא חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת וארא
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת וארא

חידושי מוהרא"ש – פרשת וארא חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת שמות
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת שמות

חידושי מוהרא"ש – פרשת שמות חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת ויחי
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת ויחי

חידושי מוהרא"ש – פרשת ויחי חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת ויגש
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת ויגש

חידושי מוהרא"ש – פרשת ויגש חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת מקץ
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת מקץ

חידושי מוהרא"ש – פרשת מקץ חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת וישב
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת וישב

חידושי מוהרא"ש – פרשת וישב חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת וישלח
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת וישלח

חידושי מוהרא"ש – פרשת וישלח חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת ויצא
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת ויצא

חידושי מוהרא"ש – פרשת ויצא חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת תולדות
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת תולדות

חידושי מוהרא"ש – פרשת תולדות חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת האזינו
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת האזינו

חידושי מוהרא"ש – פרשת האזינו חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת וילך
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת וילך

חידושי מוהרא"ש – פרשת וילך חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←