זאת התורה פירוש על התורה מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע

זאת התורה פרשת כי תצא
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת כי תצא

חידושי מוהרא"ש – פרשת כי תצא חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת שופטים
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת שופטים

חידושי מוהרא"ש – פרשת שופטים חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת ראה
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת ראה

חידושי מוהרא"ש – פרשת ראה חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת עקב
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת עקב

חידושי מוהרא"ש – פרשת עקב חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת ואתחנן
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת ואתחנן

חידושי מוהרא"ש – פרשת ואתחנן חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת דברים
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת דברים

חידושי מוהרא"ש – פרשת דברים חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת מסעי
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת מסעי

חידושי מוהרא"ש – פרשת מסעי חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת מטות
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת מטות

חידושי מוהרא"ש – פרשת מטות חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת פינחס
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת פינחס

חידושי מוהרא"ש – פרשת פינחס חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת בלק
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת בלק

חידושי מוהרא"ש – פרשת בלק חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת חקת
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת חקת

חידושי מוהרא"ש – פרשת חקת חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←
זאת התורה פרשת קרח
"פירוש "זאת התורה

זאת התורה פרשת קרח

חידושי מוהרא"ש – פרשת קרח חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב את

קרא עוד ←