המכתב השבועי – מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

המכתב השבועי יום שישי ראש חודש כסליו תשע"ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
המכתב השבועי מהצדיק

המכתב השבועי יום שישי ראש חודש כסליו תשע"ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ו' עש"ק לס' תולדת ראש חודש כסליו תשע"ט החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אנשי שלומינו

קרא עוד ←
המכתב השבועי יום ז' דסוכות הושענא רבא, כ"א תשרי תשע"ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
המכתב השבועי מהצדיק

המכתב השבועי יום ז' דסוכות הושענא רבא, כ"א תשרי תשע"ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ז' דסוכות הושענא רבא, כ"א תשרי תשע"ט שלום וברכה ופתקא טבא וכל טוב סלה לקראת ידידיי

קרא עוד ←
מכתב ד' אלול תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
המכתב השבועי מהצדיק

מכתב ד' אלול תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

 בעזרת ה' יתברך ד' אלול חודש הרחמים והסליחות תשע"ח החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אנשי שלומינו היקרים הגרים ביבנאל

קרא עוד ←
מכתב בעניין מוסדות החינוך ג' אלול תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
המכתב השבועי מהצדיק

מכתב בעניין מוסדות החינוך ג' אלול תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת ה' יתברך יום ג לסדר שופטים ג' אלול חודש הרחמים והסליחות תשע"ח החיים והשלום וכל טוב סלה לכל אנשי

קרא עוד ←
המכתב השבועי פרשת ואתחנן שבת נחמו תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
המכתב השבועי מהצדיק

המכתב השבועי פרשת ואתחנן שבת נחמו תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ו' ערב שבת קודש לסדר ואתחנן שבת נחמו, ט"ו מנחם אב תשע"ח שלום וברכה וכל טוב

קרא עוד ←
המכתב השבועי פרשת דברים שבת חזון, תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
המכתב השבועי מהצדיק

המכתב השבועי פרשת דברים שבת חזון, תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ו' ערב שבת קודש לסדר דברים שבת חזון, ח' מנחם אב תשע"ח שלום וברכה וכל טוב

קרא עוד ←
המכתב השבועי פרשת אחרי-קדושים תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
המכתב השבועי מהצדיק

המכתב השבועי פרשת אחרי-קדושים תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך – יום וי עש״ק לפרשת אחרי – קדושים [לבני ארץ ישראל] וסדרי טהרה  (תזריע מצורע) [לתושבי חו״ל]

קרא עוד ←
המכתב השבועי ערב פסח תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
המכתב השבועי מהצדיק

המכתב השבועי ערב פסח תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ו' ערב שבת קודש ערבי פסחים י"ד ניסן ה'תשע"ח החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אחיי ורעיי

קרא עוד ←
המכתב השבועי פרשת ויקרא 'שבת החודש' תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
המכתב השבועי מהצדיק

המכתב השבועי פרשת ויקרא 'שבת החודש' תשע"ח מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ו' ערב שבת קודש לס' ויקרא כ"ט אדר – שבת החודש תשע"ח שלום וברכה וכל טוב סלה לכל

קרא עוד ←
המכתב השבועי פרשת תצוה – שבת זכור תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
המכתב השבועי מהצדיק

המכתב השבועי פרשת תצוה – שבת זכור תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך, יום ו' ערב שבת קודש לסדר תצוה – שבת זכור ח' אדר ה'תשע"ח שלום וברכה וכל טוב

קרא עוד ←
המכתב השבועי פרשת תרומה תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
המכתב השבועי מהצדיק

המכתב השבועי פרשת תרומה תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ו' ערב שבת קודש לס' תרומה ראש חודש אדר תשע"ח החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אנשי שלומינו

קרא עוד ←
המכתב השבועי פרשת משפטים תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
המכתב השבועי מהצדיק

המכתב השבועי פרשת משפטים תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ו' ערב שבת קודש לס' משפטים כ"ד שבט – שבת שקלים תשע"ח שלום וברכה וכל טוב סלה לכל

קרא עוד ←