שיחות מוהרא"ש

'שיחות מוהרא"ש' נכתבו ע"י מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א עוד בחיים חיותו של כ"ק מוהרא"ש זי"ע הצדיק מיבנאל אשר הדפיס בעצמו את הספרים ב 15 חלקים. השיחות מסודרות על פי אותיות א-ב ובהם השיחות שנשמעו במשך השנים ממוהרא"ש זי"ע בכל נושאי החיים .

רבי יצחק לעזער ומוהראש

דילוג לתוכן