דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ואתחנן שבת נחמו ה׳תשס״א
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ואתחנן שבת נחמו ה׳תשס״א

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, שהיתה אז גם סעודת הודאה לא׳ מאנ״ש בבית מדרשו של מוהרא״ש ז"ל, דיבר מוהרא״ש ז"ל

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ואתחנן שבת נחמו ה׳תשס״א
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ואתחנן שבת נחמו ה׳תשס״א

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש נ״י דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת דברים ה׳תשנ״ט
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת דברים ה׳תשנ״ט

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק ב׳

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת דברים ה׳תשנ״ט
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת דברים ה׳תשנ״ט

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת האזינו ה'תשע"א
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת האזינו ה'תשע"א

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, בעיר אומין יצ"ו, סמוך ונראה אל ציון רביז"ל, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד

קרא עוד ←
תוך הנחל יום שבת קודש פרשת האזינו ה'תשע"א
דברים

תוך הנחל יום שבת קודש פרשת האזינו ה'תשע"א

ביום שבת קודש אחר סעודת שחרית, בעיר אומן על יד ציון רביז"ל, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת האזינו ה'תשע"א
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת האזינו ה'תשע"א

בליל שבת קודש, בסעודה ראשונה, בעיר אומין על ידי ציון רביז"ל, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי

קרא עוד ←
תוך הנחל יום א' דראש השנה ה'תשע"א
דברים

תוך הנחל יום א' דראש השנה ה'תשע"א

ביום א' דראש השנה, בין השמשות של יום א' ליום ב', סמוך ונראה אל ציון רביז"ל בעיר אומן יצ"ו, דיבר

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ניצבים-וילך ה'תשס"ט
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ניצבים-וילך ה'תשס"ט

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת נצבים – וילך ה'תשס"ט
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת נצבים – וילך ה'תשס"ט

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב'

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת כי תבא ה'תשס"ח
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת כי תבא ה'תשס"ח

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב'

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תבא ה'תשס"ח
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תבא ה'תשס"ח

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב'

קרא עוד ←