דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת כי תצא ה'תשס"ט
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת כי תצא ה'תשס"ט

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תצא ה'תשס"ט
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תצא ה'תשס"ט

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב'

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת שופטים ה'תש"ע
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת שופטים ה'תש"ע

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת שופטים ה'תש"ע
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת שופטים ה'תש"ע

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד מענין מצות מינוי שופטים והעדת עדים המוזכר בפרשת

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ראה ה'תשס"ח
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ראה ה'תשס"ח

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב'

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ראה ה'תשס"ח
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ראה ה'תשס"ח

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת עקב ה'תשס"ח
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת עקב ה'תשס"ח

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת עקב ה'תשס"ח
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת עקב ה'תשס"ח

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי הפסוק, והיה עקב תשמעון וגו'. פתח ואמר מוהרא"ש

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ואתחנן ה'תשס"ט
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ואתחנן ה'תשס"ט

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ואתחנן ה'תשס"ט
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ואתחנן ה'תשס"ט

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א'

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת דברים ה'תשס"ט
דברים

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת דברים ה'תשס"ט

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב'

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת דברים שבת חזון ה'תשס"ט
דברים

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת דברים שבת חזון ה'תשס"ט

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב'

קרא עוד ←