ויקרא

תוך הנחל – פ' בהר בחוקותי תשס"ח
ויקרא

תוך הנחל – פ' בהר בחוקותי תשס"ח

תוך הנחל דיבורים נוראים ונפלאים, מעוררים מעירים ומחזקים, אשר מתוך הנחל נובע מקור חכמה נובעים, להחיות נפש כל חי ומשם

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פ' בהר – בחוקותי ה׳תשס״ד
ויקרא

תוך הנחל סעודה שלישית פ' בהר – בחוקותי ה׳תשס״ד

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווק, דיבר מוהרא״ש נ״י (זי"ע) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת בהר – בחוקותי ה׳תשס״ד
ויקרא

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת בהר – בחוקותי ה׳תשס״ד

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש נ״י (זי"ע) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פ' אחרי-קדושים ה׳תשס״א
ויקרא

תוך הנחל סעודה שלישית פ' אחרי-קדושים ה׳תשס״א

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת אחרי-קדושים ה׳תשס״א
ויקרא

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת אחרי-קדושים ה׳תשס״א

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת תזריע-מצורע ה׳תשס״ו
ויקרא

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת תזריע-מצורע ה׳תשס״ו

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת תזריע מצורע ה׳תשס״ו
ויקרא

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת תזריע מצורע ה׳תשס״ו

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת תזריע-מצורע ה׳תשס״א
ויקרא

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת תזריע-מצורע ה׳תשס״א

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת תזריע-מצורע ה׳תשס״א
ויקרא

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת תזריע-מצורע ה׳תשס״א

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת שמיני ה׳תשס״א
ויקרא

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת שמיני ה׳תשס״א

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת שמיני ה׳תשס״א
ויקרא

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת שמיני ה׳תשס״א

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פ' צו שבת הגדול ה׳תשנ״ט
ויקרא

תוך הנחל סעודה שלישית פ' צו שבת הגדול ה׳תשנ״ט

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק

קרא עוד ←