סיפורי מעשיות מתוך ספר "תוך הנחל"

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, סיפורים שסיפר רבי נחמן מברסלב לתלמידיו, ותלמידו המובהק רבי נתן שטרנהרץ מברסלב רשמם והוציאם לאור.

פה מובא הפרוש מתוך "תוך הנחל" שכ"ק מוהרא"ש זי"ע היה מספר בקידושא רבא במשך שנים רבות. ונכתבו על ידי תלמידו הגדול מו"ר רבי יצחק שמואל אהרון לעזער שליט"א.

מעשה א' – "מאבדת בת מלך"
מעשה ב' – "מעשה ממלך וקיסר"
מעשה ג' – "מחיגר"
מעשה ד' – "מעשה ממלך שגזר שמד"
מעשה ה' – "מעשה מבן מלך שהיה מאבנים טובות"
מעשה ו' – "מעשה במלך עניו"
מעשה ז' – "מעשה מזבוב ועכביש"
מעשה ח' – "מעשה מרב ובן יחיד"
מעשה ט' – "מעשה מחכם ותם"
מעשה י' – "מעשה מבערגיר ועני"
מעשה יא' – "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו"
מעשה יב' – "מעשה מבעל תפילה"
מעשה יג' – "מעשה בשבעה בעטלרס"
דילוג לתוכן