פסח בספרי מוהרא"ש

קונטרס ימי פסח
חגים בברסלב שלי

קונטרס ימי פסח

קונטרס ימי פסח יגלה נוראות נפלאות מענין גלות ויציאתמצרים, ואכילת מצה ואסור אכילת חמץ,ומהי תכליתו של אדם בעולם הזה. ❖

קרא עוד ←
קונטרס חג כשר ושמח
חגים בברסלב שלי

קונטרס חג כשר ושמח

בו תבואר מעלת חג הפסח,שאז האדם יוצא לחירות מהיצר הרע,ועל-ידי אכילת מצה ולהיות זהיר מחמץ,נדבק בו יתברך, ונעשה בן חורין

קרא עוד ←
קונטרס פסח כשר ושמח
חגים בברסלב שלי

קונטרס פסח כשר ושמח

יגלה מעלת בר ישראלהזוכה לשמור את עצמו מכל מיני חמץ,שהוא חימוץ המוח ומרירות ועצבות,וממעלת אכילת מצה, שהיא מאכל האמונה הקדושה,להאמין

קרא עוד ←
קונטרס זמן חרותנו
חגים בברסלב שלי

קונטרס זמן חרותנו

יגלה מעלת הזוכה לשמוח בימי הפסח הקדושים,ולהמשיך על עצמו מוחין קדושים,הארת האין סוף ברוך הוא המאירה אז. בנוי ומיוסד על

קרא עוד ←
קונטרס חג החרות
חגים בברסלב שלי

קונטרס חג החרות

בו תבואר מעלת חג הפסח,שאז האדם יוצא לחירות מהיצר הרע,ועל-ידי אכילת מצה ולהיות זהיר מחמץ,נדבק בו יתברך, ונעשה בן חורין

קרא עוד ←
קונטרס שמחת הפסח
חגים בברסלב שלי

קונטרס שמחת הפסח

יגלה את גודל מעלת בר ישראל, ששמח בחג הפסח עם המצוות הקדושות השיכות לחג הקדוש הזה: אכילת מצה וד' כוסות

קרא עוד ←
קונטרס מחושך לאור
חגים בברסלב שלי

קונטרס מחושך לאור

יגלה איך אדם צריך להתחזק בכל יום,וחייב לזכור כל ימי חייו את יציאת מצרים,ואיך שעם ישראל יצאו מאפילה לאורה, מחושך

קרא עוד ←
קונטרס אור וחושך
חגים בברסלב שלי

קונטרס אור וחושך

יגלה את סוד חג החרות יציאת מצרים,ואיך שכך עובר על כל אחד בכל יום,ועל האדם להתחזק בכל המצבים שעוברים עליו.

קרא עוד ←
קונטרס שמחת חג הפסח
חגים בברסלב שלי

קונטרס שמחת חג הפסח

בו תבואר מעלת הזוכה לשמח בחג הפסח, וממעלת האדם הזוכה להמשיך על עצמו בכל יום הארת יציאת מצרים. בנוי ומיוסד

קרא עוד ←
קונטרס יציאת מצרים
חגים בברסלב שלי

קונטרס יציאת מצרים

ידבר ממעלת האדם הזוכה לזכור בכל יום מיציאת מצרים,ובפרטיות בחג הפסח,וזה מכניס בו אמונה פשוטה בו יתברך. בנוי ומיוסד על

קרא עוד ←
קונטרס חג הפסח
חגים בברסלב שלי

קונטרס חג הפסח

יעורר ויחזק את נשמות ישראל לשמוח מאוד כל ימי החג,וישתדלו לעזור אחד לשני,שזה רצונו יתברך,ובזכות זה נזכה להגאל גאולת עולם.

קרא עוד ←
קונטרס פה סח
חגים בברסלב שלי

קונטרס פה סח

יגלה נוראות נפלאות ממעלת חג הפסח,שאז עיקר המצוה לדבר ולשיח ולספרבנפלאות הבורא יתברך שמו,וממעלת האדם המדבר אליו יתברך תמיד. בנוי

קרא עוד ←