שאלה לצדיק

שאלה להרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

 
  •  מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך את השאלות לתועלת הגולשים.

  • השאלות יפורסמו ללא שם השולח במקרה הצורך.

  • התנצלות: מפאת ריבוי המכתבים שמתקבלים באתר, אנו מתנצלים מראש אם חל עיכוב בתשובות על השאלות.

דילוג לתוכן