האם מותר להוריד את המים של בית הכסא בשבת כשיש בו זבוב חי?

שאלה:

האם מותר להוריד את המים של בית הכסא בשבת כשיש בו זבוב חי?

תשובה:

בשאלה זו כבר הלכו בה כמושות ודנו בזה. ראש המדברים בזה הוא הגאון בעל שו"ת מנחת יצחק בחלק י' סימן כז' והאריך בזה בטוטו"ד ע"ש. ומסקנתו דאם מתכוון להורגם ודאי אסור. אבל בלא מתכווין יש להתיר מכיון שאין בזה פסיק רישה ודאי שימותו ויכול להיות שיכולים לברוח וגם אם תרצה לומר שהוי פסיק רישה הוי דבר שלא מתכוון ובמקום כבוד הבריות התירו אחר שהוי רק באיסור דרבנן דהוי אין דרך הריגה בכך. וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ו סימן צד' לחזק דברי הרב מנחת יצחק והוסיף שם עוד ב' טעמים בסעיף להקל בדבר. וכ"כ מרן מלכא הגאון רבינו עובדיה יוסף שליט"א בספרו הבהיר חזון עובדיה הלכות שבת ח"ה עמ' קכה' וז"ל: חרקים וזבובים שנמצאים בחלל בית הכסא מותר להוריד את המים ולשטוף את האסלה משום דאיכה מאיסותא וגם חוסר כבוד הבריות וגדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתייה וכן הסכימו האחרונים עכ"ל.
הרי שלך לפניך דדעת הפוסקים להתיר בדבר ואין כאן בית מיחוש. ע"כ.

מקורות: שו"ת מנחת יצחק בחלק י' סימן כז', שו"ת שבט הלוי ח"ו סימן צד', חזון עובדיה הלכות שבת ח"ה עמ' קכה'

התשובה נמסרה על ידי בית ההוראה "היכל הקודש" חסידי ברסלב יבנאל

שלח שאלה »

חזרה לשאלות ותשובות בהלכה »

לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="4112" title=""]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן