שאלה: 

איך אנו יכולים לפנות את הכלים והאוכל משולחן השבת לאחר שסיימנו לאכול, הרי אנו עוברים מלאכת בורר (אנו בוררים אוכל מפסולת, בוררים ביד, אבל לא בוררים לאלתר כי אני לא מתכוון להשתמש עוד בצלחת שפיניתי).

תשובה :

צריך לדעת שאיסור בורר שייך רק בתערובת, דהיינו שיש שני דברים שונים מעורבים אחד עם השני, כגון צלחת עם שני סוגי מאכל, וכדומה, אמנם הכלים או כלי האוכל אינם מעורבים עם הפסולת על השולחן, אלא הם מופרדים אחד מהשני ללא תערובת כלל, ואין צריך להפרידם או לברור אחד מהשני, כך שלא שייך בזה כלל בזה דין "בורר".

 

התשובה נמסרה ע"י מורה צדק בבית ההוראה 'צדק ומשפט' של חסידי ברסלב ביבנאל.

דילוג לתוכן